Zbog povreda koje su građani zadobili prilikom pada na oštećenim trotoarima ili zbog oštetećenja na automobilima nastalih kao posledica nesigurnih trotoara ili rupa na kolovozu, na adresu JP „Putevi Beograd“ od početka godine pristigao je 91 zahtev za isplatu odštete.

Komisija za naknadu štete obradila je ukupno 88 zahteva od čega se 29 odnosi na nematerijalnu štetu, odnosno nastale povrede i prelome sugrađana prilikom pada. Dok je za ostala 44 obrađena zahteva uglavnom nastala šteta na vozilima sugrađana, zbog oštećenja na putevima a gde je konstatovana direktna odgovornost JP „Putevi Beograda“.

– Našem preduzeću je dodeljeno isključivo pravo za obavljanje delatnosti upravljanja javnim putevima u gradu, te ukoliko građani dožive nezgodu čiji je uzrok oštećenje na trotoaru ili ulici u Beogradu, koja je nastala usled neodržavanja istog, naknadu materijalne ili nematerijalne štete mogu naplatiti od upravljača puta – objašnjavaju nadležni iz JP „Putevi Beograda“.

– Stoga smo još 2018. godine formirali komisiju koja se bavi utvrđivanjem prava na naknadu štete.

Jedna od najkritičnijih tačaka u gradu gde su se sugrađani često povređivali jeste deo Šilerove ulice u Zemunu, o čemu su „Novosti“ nedavno pisale. Koliko je novca izdvojeno za isplatu odšteta, nije poznato. Zahtev za isplatu naknada u slučaju nastalih povreda predaje se nadležnoj komisiju uz neophodnu dokumentaciju.

– Nakon predaje dokumenata utvrđuje se da li je predmetna lokacija gde se događaj desio u nadležnosti JP „Putevi Beograda“, zatim da li se radi o oštećenju nastalom usled neodržavanja puta ili o namernom kvaru čiji je uzročnik nesavesno poslovanje vlasnika čije instalacije se nalaze ugrađene u javni put kao i kojoj kategorizaciji pripada predmetna lokacija – dodaju nadležni.

Dalje se ispituje da li podnosilac poseduje svu potrebnu dokumentaciju da bi se po istoj postupalo.

– Nakon ovih radnji, Komisija daje mišljenje da li zahtev treba prihvatiti ili odbiti, te isti prosleđuje osiguravaču kod koga je upravljač puta osiguran, a koji donosi konačnu odluku o eventualnoj visini naknade štete.

Potrebna dokumentacija

Za prijavu nematerijalne štete potrebno je dostaviti izveštaj lekara specijaliste, fotografije sa lokacije i nastalih povreda. Dok je za materijalnu štetu potrebno dostaviti zapisnik o izvršenom uviđaju MUP, kao i zapisnik o opisu i proceni oštećenja ovlašćenog osiguravajućeg društva. Ali, i lična dokumenta oštećenog.

Izvor: novosti.rs

Prethodni tekstVremeplov, 21. jul
Sledeći tekstPodeljena 21. jula dečija auto sedišta