Da je i ovoga leta Zemun veliko gradilište dokaz su fotografije koje vrede više od hiljadu reči.

Počela je izgradnja betonskog nadvožnjaka u Batajnici dužine oko 285 metara i širine 12,5 metara. Nadvožnjak će premostiti prelaz preko četiri koloseka brze pruge i prelaz preko saobraćajnica u naselju i biće lociran oko 400 metara severno od postojećeg pružnog prelaza. Zajedno sa nadvožnjakom, ovim projektom obuhvaćena je i rekonstrukcija i izgradnja više od 1400 metara okolnih saobraćajnica, a trenutno se na terenu postavljaju šipovi.

Takođe, u Batajnici, na gradilištu pruge za velike brzine između Beograda i Stare Pazove, kineske kompanije svakodnevno rade na izgradnji planiranog podhodnika.

Javno preduzeće ”Putevi Beograda” izvodi radove na izgradnji, sanaciji i dogradnji postojećeg nekategorisanog puta od ulice Mladih Gorana do raskrsnice sa pristupnom saobraćajnicom br. 1 intermodalnog terminala i logističkog centra ”Batajnica”, u cilju uspostavljanja privremene saobraćajne veze usled izgradnje denivelacije ukrštaja železničke pruge br.5 (Beograd – Šid – državna granica) i državnog puta IIb reda. Ovi radovi predsavljaju produžetak Belegiške ulice u dužini od 2,9 kilometara, koja će se prostirati uz intermodalni terminal i vezaće ovaj deo Batajnice (naselje Šangaj) sa novom Batajničkom petljom. Na terenu je mehanizacija koja obavlja pripremne radove.

U Ulici Sibinjanin Janka postavljen je novi tucanik na kolovoz i trotoar, kao i betonski ivičnjaci sve do Ulice Despota Đurđa, a zatim asfaltna podloga i završna kocka. U sklopu uređenja ambijentalne celine radi se i na uređenju zelenih površina.

U Zlatiborskoj ulici završeni su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže i započeti putarski radovi, a u Novogradskoj ulici u toku su radovi na postavljanju nove hidrotehničke infrastrukture, kao i radovi na saniranju kompletnog kolovoza i trotoara.

Član Veća Gradske opštine Zemun Boško Radovanović uverio se na terenu da svi radovi teku po planu.

Izvor: zemun.rs