U okviru izgradnje pruge za velike brzine na deonici Beograd – Stara Pazova, predviđena je i rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih železničkih stanica na ovom delu nove međunarodne brze pruge Beograd – Budimpešta.

Početkom avgusta, rekonstrukcija i izgradnja železničkih stanica između Beograda i Stare Pazove uveliko je u toku, a očekuje se da svi radovi na staničnim objektima budu završeni u oktobru ove godine, kako bi do kraja 2021. godine brza pruga do Novog Sada bila završena.

Svi radovi na rekonstrukciji staničnih objekata na brzoj pruzi odvijaju se u uslovima redovnog funkcionisanja železničkog saobraćaja.

Izvođač radova na deonici brze pruge između Beograda i Stare Pazove je konzorcijum kineskih kompanija „China Railway International” i „China Communications Construction Company”, a projekat za budući izgled stanica radio je Saobraćajni institut CIP, u saradnji sa kineskom kompanijom China Railway Design Corporation, kažu iz Infrastruktura železnica Srbije.

Do kraja 2021. godine brza pruga do Novog Sada biće završena; Foto: Infrastruktura železnice Srbije

Na trasi Beograda i Stare Pazove biće rekonstruisane stanice Novi Beograd, Zemun Polje, Stara Pazova i Nova Pazova.

Uređenjem železničkih stanica na brzoj pruzi, pored radova na staničnim objektima, obuhvaćena je, pored ostalog, i rekonstrukcija staničnih koloseka, zatim obnova postojećih i izgradnja novih perona, ugradnja opreme za informisanje i usmeravanje kretanja putnika, kao i video nadzor.

Tako će na trasi pruge za velike brzine između Beograda i Stare Pazove biti rekonstruisane železničke stanice Novi Beograd, Zemun Polje, Stara Pazova i Nova Pazova. U Zemunu i Batajnici biće izgrađene nove stanične zgrade, a stajalište Tošin bunar biće izmešteno na novu lokaciju. I najzad, biće izgrađena i dva nova stajališta na ovoj deonici brze pruge, i to: Altina i Kamendin.

U svim stanicama i stajalištima, uz koloseke namenjene za prijem i otpremu putničkih vozova, projektovani su i peroni sa pothodnicima. Novoprojektovani peroni namenjeni za regionalni saobraćaj biće dugi 220, a za gradsko-prigradski saobraćaj 110 metara, sa tipskim nadstrešnicama iznad perona.

Železnička stanica Novi Beograd; Foto: Infrastruktura železnice Srbije

Novi Beograd i Tošin bunar

U železničkoj stanici Novi Beograd u toku su radovi na uređivanju perona i nadstrešnice, kao i kolosečnih kapaciteta. Pored toga, predviđeno je i renoviranje staničnih prostorija za smeštaj signalno-sigurnosne i telekomunikacione opreme. Nova stanična zgrada u Novom Beogradu nije predviđena ovim projektom, i gradiće se po posebnom projektu, u okviru izgradnje nove autobuske stanice u Novom Beogradu.

Stajalište Tošin bunar projektom izgradnje pruge za velike brzine izmešteno je na novu lokaciju, udaljenu oko 150 metara od dotadašnjeg stajališta, u pravcu Novog Beograda i stavljeno u funkciju 21. oktobra 2020. godine. Sastoji se od dva koloseka i dva perona, koji su dužine 110 metara i širine četiri metra. Urađen je pešački pothodnik i liftovi za osobe za posebnim potrebama, što omogućava mnogo veću bezbednost putnika i železničkog saobraćaja.

Stajalište Zemun Foto: Infrastruktura železnice Srbije

Stanice Zemun i Zemunsko polje

U stanici Zemun radi se nova stanična zgrada, zatim pešački pothodnik, kao i po dva teretna i prtljažna pothodnika. Stanica je projektovana za 17 koloseka, od kojih je najkraći 73, a najduži 638 metara. Nova stanica Zemun imaće i pet perona dugih 400 metara, koji su međusobno povezani centralnim pešačkim pothodnikom. Pored toga, predviđeno je i parterno uređenje staničnog prostora.

U stanici Zemunsko polje predviđena je rekonstrukcija postojeće stanične zgrade, koja će imati svoj nekadašnji izgled, sa parternim uređenjem prostora oko stanice i pristupnih saobračajnica. U stanici Zemunsko Polje izgrađena su tri perona, od kojih dva dužine po 110 metara, a jedan od 220 metara, a povezani su novim pešačkim pothodnikom.

Stanica Zemun polje; Foto: Infrastruktura železnice Srbije

U okviru izgradnje pruge biće izgrađena dva potpuno nova stajališta, koja do sada nisu postojala: Altina i Kamendin.

U okviru izgradnje pruge za velike brzine biće izgrađena dva potpuno nova stajališta, koja do sada nisu postojala: Altina i Kamendin.

Altini su izgrađena dva koloseka i dva perona, koji su međusobno povezani novim pothodnikom, a stajalište ima i lift koji omogućava pristup osobama sa invaliditetom. U toku su radovi na izgradnji pristupnih saobraćajnica.

U stajalištu Kamendin projektovana su dva koloseka i dva perona, čija širina iznosi četiri, a dužina 110 metara, koji su međusobno povezani novim pothodnikom. Postojeći putni prelaz na ovoj stanici biće ukinut izgradnjom nadvožnjaka u blizini ovog stajališta. U toku su završni radovi koji podrazumevaju označavanje samog stajališta, kao i pristupne saobraćajnice. Takođe na stajalištu Kamendin predviđena je izgradnja telekomunikacionog objekta.

Stanica Batajnica

Železnička stanica u Batajnici pre rekonstrukcije bila je u najlošijem stanju na deonici pruge Beograd Centar – Stara Pazova. U stanici Batajnica predviđena je izgradnja nove stanične zgrade na mestu postojeće, a projektom je predviđeno i parterno uređenje prostora oko novog staničnog objekta.

Stanica ima tri perona, koji su povezani novim pešačkim pothodnikom, kao i lift za osobe sa posebnim potrebama. Trenutno su u toku radovi na izgradnji nove stanične zgrade, kao i novih staničnih koloseka, uključujući zamenu šine, pragova i tucanika. U toku je i izgradnja novi nadstrešnica, kao i rekonstrukcija perona.

Železnička stanica Nova Pazova; Foto: Infrastruktura železnice Srbije

Stara i Nova Pazova

I u Novoj Pazovi u toku je rekonstrukcija stanične zgrade, kao i uređenje staničnog platoa i pristupnih saobraćajnica. Stanica će imati jedan pothodnik između četvrtog i petog koloseka, a planirano je da bude ograđena ogradom. U toku su trenutno i radovi na rekonstrukciji staničnih koloseka.

Na staničnoj zgradi u Staroj Pazovi u toku je rekonstrukcija fasade, krova i unutrašnjih instalacija. Planirana je izgradnja dva perona, koji će biti povezani postojećim pothodnikom. Trenutno je u toku i rekonstrukcija staničnih koloseka u Staroj Pazovi.

Izvor: gradnja.rs
Prethodni tekstDanas su Gospojinske poklade: Na današnji dan izgovorite ove reči
Sledeći tekstU četvrtak, 19. avgusta nastupiće Prekardashians na Zemun festu