Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je sveobuhvatno uputstvo za građane koji žele da se priključe na komunalne mreže kao što su voda, struja, gas, kanalizacija i grejanje. Ovaj vodič je namenjen onima koji trenutno borave u nelegalno izgrađenim objektima

Za sve zainteresovane, proces prijave započinje 15. septembra i završava se 15. oktobra i nema mogućnosti produženja ovog roka.

Ova prilika je pružena isključivo individualnim građanima, dok poslovni objekti i investitori nisu obuhvaćeni ovom inicijativom. Samo građani koji sa svojim porodicama žive u nelegalno izgrađenim objektima mogu da se prijave.

Prijave će se podnositi u opštinama, a Ministarstvo je apelovalo na lokalne samouprave da se adekvatno pripreme, otvore posebne šaltere i angažuju više ljudi kako bi se efikasno obradili svi zahtevi.

Stručne službe biće na raspolaganju
građanima u Batajnici svakim danom od petka 15.9. u Domu kulture na centru i u naselju Grmovac, parohiski dom.

Iako je period za podnošenje prijava ograničen na 30 dana, to ne znači da će priključenje biti odmah realizovano. Brzina priključivanja će zavisiti od tehničkih specifikacija objekata i kapaciteta preduzeća koja pružaju usluge.

Ovom inicijativom Ministarstvo teži da građanima olakša pristup osnovnim komunalnim uslugama.

U nastavku prilogu dostavljamo zahtev za privremeno priključenje nelegalno izgrađenih objekata na komunalnu infrastrukturu, struja, voda, grejanje, kanalizacija, gas!

Dokumentacija koja je potrebna

 • Očitane lične karte (fotokopije u slučaju da je lična karta bez čipa) vlasnika i članova njegovog domaćinstva;
 • Geodetski snimak objekta.

Jedan od dokaza:

 • ugovor o kupovini ili izgradnji stana, odnosno porodične stambene zgrade;
 • ugovor o kupovini objekta u izgradnji;
 • ugovor o suinvestiranju prilikom izgradnje objekta;
 • ugovor o zajedničkoj izgradnji;
 • ugovor o poklonu;
 • ugovor sa stambenom zajednicom o pretvaranju zajedničkih prostorija u stan ili o nadziđivanju;
 • pravnosnažno rešenje o nasleđivanju;
 • ugovor o dugoročnom stambenom kreditu za kupovinu nepokretnosti ili nepokretnosti u izgradnji;
 • pravosnažna sudska presuda;
 • druga isprava ili odluka nadležnog organa kojom se dokazuje pravo svojine na nepokretnosti.

za objekte izgrađene bez građevinske
dozvole dostavlja se:

 • dokaz da je pokrenut postupak ozakonjenja;
 • overena izjava (ili drugi dokaz) da je objekat izgrađen i da se koristi za stanovanje – u slučaju da nije pokrenut postupak ozakonjenja.

vlasnik koji je kupovinom stana trajno
rešavao svoje stambeno pitanje dostavlja:

 • ugovor o kupovini objekta, overen u formi propisanoj u vreme zaključenja ugovora;
 • izjavu da on i članovi porodičnog
  domaćinstva nemaju drugi objekat za stanovanje.

🔗 Uputstvo za podnošenje zahteva; www.mgsi.gov.rs
🔗 Zahtev za privremeno priključenje
beograd.rs/lat/beoinfo

Prethodni tekstSaveti za gajenje limuna u saksijama
Sledeći tekstKako napraviti održiv sistem poslovanja?