Lovci lovačkog društva „Zec“ iz Vojke i lovačko društvo iz Surduka u saradnji sa lokalnom samoupravom Stare Pazove i JKP „Čistoća“ Stara Pazova imali su radnu akciju pošumljavanja pustare blizu sela. Pošumljavan je jedan od reprezentativnijih delova lovišta-vojačko strelište koji je inače teren na kojem ovo društvo organizuje komercijalni lov fazana. Na radnoj akciji odazvao se veliki broj lovaca ali i radnika iz  JKP „Čistoća. U Surduku Lovačko društvo iz ovog mesta posadilo 200 sadnica hrasta i 500 sadnica bagrema i to na potesu Surduk – Stara Pazova odnosno na tzv. Pazovačkom drumu. Paralelno sa sadnjom sadnica, poljoprivrednici iz Suruka su počeli organizovano ravnanje atarskih puteva.

Teren su radnici ovog preduzeća pripremili uz pomoć mehanizacije, tako što su mašinski izbušili rupe za sadnice, a lovci su umesto pušaka u svoje ruke uzeli lopate i ašove i krenuli u akciju sadnje hrastovih mladica.

Ova akcija Lovačkog udruženja pravi je primer drugim lovcima kako treba gazdovati lovištem, a istovremeno i kako se treba boriti za dobrobit divljači. Prvi rezultati ovog pošumljavanja videće se za nekoliko godina kada sadnice izrastu i razgranaju se.

Poznato je da je Vojvodina vrlo siromašna sa terenom pod šumama i da zakloni za divljač nestaju iz godine u godinu. Takođe nedostatak pošumljenog terena znači i nedostatak vetrozaštitnog pojasa pa vetrovi koji ovde duvaju odnose plodni sloj zemlje. Imajući to u vidu radna akcija vojačkih lovaca dobija na značaju i pokazuje visok nivo ekološke svesti lovaca  i njihovu konstantnu borbu za očuvanje i zaštutu životne sredine, borbu koja u našem društvu nije dovoljno prepoznata i cenjena.

Izvor: rtvstarapazova.rs