Na Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave mogu da konkurišu  jedinice lokalne samouprave, ne mogu da konkurišu gradske opštine, već  Grad Beograd.

 • Izabrana JLS će nakon potpisivanja Ugovora sa Ministarstvom,  na osnovu svojih propisa o raspodeli sredstava:

putem javnog poziva birati izvođače radova (privredne subjekte).
putem javnog poziva birati krajnje korisnike (fizička lica).

 • JLS će formirati Komisiju za izbor krajnjih korisnika;
 • JLS će formirati  posebnu Komisiju za izlazak na teren i utvrđivanje izvedenih radova;
 • JLS mora imati licenciranog energetskog menadžera ili ga angažovati po Ugovoru o delu;
 • JLS mora imati planirana sredstva u budžetu za unapređenje energetske efikasnosti;
 • JLS mora imati Program unapređenja energetske efikasnosti;

Važno obaveštenje: 50 % radova finansiraju domaćinstva, 25 % radova finansira Ministarstvo rudarstva i energetike – Uprava za energetsku efikasnost, bespovratno, 25 % radova finansiraju jedinice lokalne samouprave, bespovratno.

Po dobijanju izveštaja da su im odobrena sredstva za unapređenje sklapaju ugovor sa JLS,  građani se obraćaju za izdavanje profakture  izvođaču radova sa liste koju je predložila JLS, i ako budu izabrani za izvođenje radova, uplaćuju izvođaču 50% vrednosti radova.

Nakon što Komisija JLS potvrdi da su radovi izvedeni, JLS uplaćuje preostalih 50% sredstava (svojih 25% Ministarstvo prebacuje JLS, a 25% JLS finasira iz sopstvenog budžeta). Cene u predračunu su sa PDV-om.

Očekuje se da će se Uprava za energetsku efikasnost formirati u junu, a javni pozivi za građane raspisati početkom jula meseca.

U toku je priprema ugovora sa bankama o povoljnom kreditiranju, tako da će u narednom ciklusu, koji se planira krajem godine, a najkasnije početkom 2022. građani sredstva moći da dobiju iz kredita.

Stambeni objekti koji mogu biti predmet sufinansiranja putem ovog Pilot projekta treba da budu sagrađeni u skladu sa zakonom koji je važio u momentu izgradnje objekta.

 • prihvatljivo je ako je objekat upisan prema zemljišnim knjigama tj. izgrađen pre donošenja Zakona o planiranju i  izgradnji
 • ako je objekat sagrađen u skladu sa građevinskom dozvolom, nije obavezna upotrebna dozvola
 • ako je objekat legalizovan u skladu sa Zakonom o ozakonjenju.

Javni poziv se ne odnosi na finansiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti javnih objekata u JLS.

Ukoliko je objekat upisan sa naznakom da nije sagrađen u skladu sa zakonom ili da je nelegalan, takav objekat se ne može uzeti u obzir.

Troškove izrade potrebne dokumentacije za prijavu snosi vlasnik objekta i nije deo finansijske podrške projekta.

Ukoliko ne postoji obaveza izdavanja upotrebne dozvole za ove radove, nije potrebna izrada EE elaborata niti izdavanje Energetskog pasoša.

Prihvatljivi troškovi:

 • Zamena spoljnih prozora i vrata;
 • Postavljanje termičke izolacije zidova, krova, tavanica, zidova, podova;
 • Ugradnja novog izvora toplote koji kao gorivo koristi;
 • Nabavka kotla na drvnu biomasu (pelet, briket, sečka, pirolizu drveta) – prirodan gas – tečni naftni gas (Kotao za gas može da se finansira ali ne i priključak);
 • Ugradnja toplotne pumpe;
 • Zamena postojećeg kotla efikasnijim kotlom (grejač prostora ili kombinovani grejač);
 • Ugradnja toplotnih pumpi (grejač prostora ili kombinovani grejač);
 • Ugradnja elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi;
 • Opremanje radijatora sa termostatskim ventilima i ostalom neophodnom armaturom;
 • Opremanje sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote objektu (kalorimetri, delitelji toplote, balans ventili);
 • Zamena postojećih i ugradnja novih efikasnih uređaja za klimatizaciju,
 • Zamena postojećih ili ugradnjom novih sistema za ventilaciju sa rekuperacijom toplote;
 • Ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode;

 Mogu da konkurišu svi građani. Stambena zajednica može da aplicira ako se finansira fasada, a ako se npr. menjaju prozori može pojedinačno za porodični stan.

Izvor: zemun.rs
Prethodni tekstNova akcija čišćenja – Uređenje Zemun polja
Sledeći tekstRadovi u zoni petlji Pećinci i Šimanovci