„RŽD Internešnl“ d.o.o. i „Infrastruktura železnice Srbije“ a.d. potpisali su aneks br. 2 za drugu fazu rekonstrukcije deonice Stara Pazova – Novi Sad uz Ugovor zaključen u januaru 2019. godine.


Dokumentom je predviđeno izvođenje radova i isporuka materijala u iznosu od 58 miliona evra u okviru druge faze rekonstrukcije, modernizacije i izgradnje dvokolosečne pruge za brzine do 200 km/č na deonici Stara Pazova – Novi Sad dužine 40,44 km na pruzi Beograd – Budimpešta.

Konkretno, izvodiće se radovi na izgradnji arhitektonskih objekata za tehničke i javne namene, drumskih puteva, regulaciji vodotokova, uređenju pružnog pojasa i staničnih površina, napajanju električnom energijom svih infrastrukturnih objekata i kontaktne mreže, osvetljenju staničnih područja.

Za izvođenje radova u Srbiji koristiće se oprema i tehnologije koje će obezbediti da nova železnička pruga ispunjava sve zahteve za saobraćaj velikih brzina.

Svi radovi predviđeni ovim Aneksom biće završeni do kraja 2021. godine.

Izvor: rtvstarapazova.rs
Prethodni tekstHrana za bolje raspoloženje
Sledeći tekstPotrebni volonteri za podelu hrane u narodnoj kuhinji