Strateško planiranje predstavlja značajan alat za prilagođavanje promenljivom okruženju, koji omogućava jasno definisanje prioriteta i utvrđivanje najboljeg načina korišćenja resursa neophodnih za uspešan rad i efikasan razvoj.

Kao takvo, ono nam omogućava da se efikasnije nosimo sa problemima razvoja i rasta, a opštine koje izrađuju i sprovode svoje strateške planove po pravilu su uspešnije u upravljanju lokalnim razvojem, pogotovu ako to rade u participativnom procesu koji omogućava učešće svih relevantnih subjekata u planiranju budućnosti opštine Surčin.

U skladu sa iznetim, Strateški tim za izradu Strategije opštine Surčin, održao je 27. i 28. aprila 2021. godine radionice za sve tri tematske radne grupe sa sledećim zadacima:
1. Usvajanje teksta Profila zajednice
2. Definisanje vizije i
3. Izrada SWOT analize

U dinamičnoj i radnoj atmosferi ucesnici su u terminima u trajanju od po dva sata, uz kordinaciju predsednika TRG Biljane Branković, zadužene za ekonomski razvoj i infrastrukturu, Verice Jakšić, zadužene za životnu sredinu i poljoprivredu i Bojana Vukenovića, zaduženog za društveni razvoj dali svoj doprinos u izradi SWOT analize i definisanju vizije opštine za period od narednih deset godina.

Članovi radnih grupa su podstaknuti da kroz razmenu ideja formulišu viziju razvoja koja treba da pruži realnu, jasnu sliku budućnosti, da inspiriše građane, da je autentična, dostižna za 10 godina, svima razumljiva i ambiciozna.

Razmatranjem i kombinovanjem više predloga, tematska radna grupa za životnu sredinu i poljoprivredu usvojila je zajedničku viziju koja glasi:

Gradska opština Surčin 2030. godine je zelena oaza, sa razvijenom poljoprivredom, vinskim turizmom i ekološki prosvećenim stanovništvom.

Tematska radna grupa za ekonomski razvoj i infrastrukturu definisala je svoju viziju razvoja opštine:
Gradska opština Surčin 2030. godine je opština u kojoj svi građani, a posebno mladi, biraju da žive, rade, investiraju i zasnivaju svoje porodice. Prepoznatljiva je po razvijenom turizmu, poljoprivredi i poslovnom ambijentu za investiranje.

Sledeći zadatak članova Sterateškog tima je uobličavanje segmentisanih vizija i SWOT analiza u jednu opštu zajedniku viziju i analizu opštine Surčin koja će biti sastavni deo strateškog dokumenta.

Izvor: surcin.rs
Prethodni tekstUređenje zona oko škola u Surčinu
Sledeći tekstVremeplov, 30. april