Javno preduzeće ”Putevi Beograda” i JKP ”Beograd put” izvode radove na izgradnji, sanaciji i dogradnji postojećeg nekategorisanog puta u Belegiškoj ulici, i to od Ulice mladih Gorana do raskrsnice sa pristupnom saobraćajnicom intermodalnog terminala i logističkog centra ”Batajnica” i Batajničke petlje. Pripremni radovi koje obavlja mehanizacija teku po planu.

Novi put dugačak je 3,6 kilometara, od čega je 1,8 kilometara na teritoriji opštine Zemun, a skoro kilometar na teritoriji opštine Surčin.

Završetak ove saobraćajnice omogućiće brži saobraćaj i vezu naselja Šangaj sa Zemunom.

Izvor: zemun.rs