Sekretarijat za sport i omladinu Beograda objavio je javni poziv za sufinansiranje  predloga programa u oblasti sporta za učenike osnovnih i srednjih škola, koji će biti realizovani u periodu od 1. jula do 31. avgusta.

Reč je o sportsko-rekreativnim aktivnostima: školi plivanja, kampovima i višečasovnim dnevnim boravcima, sadržajima za učenike sa invaliditetom, besplatnim danima za plivanje na otvorenim beogradskim bazenima, koje mogu da organizuju ustanove, javna preduzeća, sportski savezi.

Rok za podnošenje predloga programa je 5. maj, a konkurs je objavljen na linku

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1782084-javni-poziv-za-dostavljanje-predloga-programa-u-oblasti-sporta-koje-ce-sufinansirati-grad-beograd-za-ucesnike-osnovnih-i-srednjih-skola/

Sekretarijat za sport i omladinu

Javni poziv za dostavljanje predloga programa u oblasti sporta koje će sufinansirati Grad Beograd za učesnike osnovnih i srednjih škola

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za sport i omladinu

upućuje

JAVNI POZIV
ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA PROGRAMA U OBLASTI SPORTA,
KOJE ĆE SUFINANSIRATI GRAD BEOGRAD – GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA – SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU U PERIODU OD 01. JULA DO 31. AVGUSTA 2021. GODINE ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U BEOGRADU

Predmet ovog javnog poziva su besplatni programi za učenike osnovnih i srednjih škola koji sadrže sportsko – rekreativne aktivnosti, a odnose se na sledeće celine:

Celina A:
A.1.     Škole plivanja (obuka neplivača i usavršavanje tehnike plivanja) i rekreativno plivanje.
A.2. Sportsko – rekreativni kampovi koji obuhvataju više programskih aktivnosti i organizovan višečasovni dnevni boravak.
A.3.    sportsko – rekreativni programi za učenike sa invaliditetom osnovnih i srednjih škola u Beogradu koji obuhvataju više različitih sportskih aktivnosti kao i program rekreativnog plivanja.

Celina B:
Program – besplatani dani plivanja na otvorenim bazenima u Beogradu („Besplatna sreda“).

Za celine A.1, A.2 i celinu B poziv se upućuje sledećim predlagačima:
Ustanovama fizičke kulture, javnim preduzećima i privrednim društvima, kojima je osnivač Grad Beograd, gradska opština ili Republika Srbija, i osnovani su za obavljanje delatnosti u oblasti sporta, shodno odredbi čl. 3. st. 1. tačka 2) Zakona o sportu („Sl. glasnik RS“, br. 10/2016).

Za celinu A.3, poziv se upućuje sledećim predlagačima:
Sportskom savezu osoba sa invaliditetom Beograda i sportskim organizacijama koje su članice Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Beograda, a koje su u prethodne 3 godine (minimum tri godine) učestvovale u realizaciji sportsko – rekreativnih programa, u radu sa osobama sa invaliditetom u oblasti sporta i koji su sufinansirani iz budžeta grada Beograda.

Uslovi koje podnosilac programa mora da ispuni:
1.    da bude upisan u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom;
2.     da isključivo ili pretežno posluje na nedobitnoj osnovi, ako Zakonom nije drugačije određeno;
3.     da ima sedište na teritoriji grada Beograda;
4.     da je direktno odgovoran za realizaciju programa;
5.     da je prethodno obavljao delatnost u oblasti sporta najmanje dve godine;
6.     da je registrovan za oblast sporta za koji se podnosi prijava programa;
7.     da je sa uspehom realizovao prethodno odobrene programe čiji je izveštaj o realizaciji prihvaćen u celosti, osim u slučaju da program podnosi prvi put;
8.     da ispunjava uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom, a koje su u vezi sa predlogom programa i
9.     da raspolaže kapacitetima za realizaciju programa.

Prijave programa neće se razmatrati ukoliko je podnosilac programa u:
1.    postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja
delatnosti;
2.    blokadi poslovnog računa, ima poreske dugove ili dugove prema organizacijama
socijalnog osiguranja i
3.    poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojim finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine, radu sa decom i sprečavanjem negativnih pojava u sportu.

Predlagači programa mogu preuzeti Uputstvo za dostavljanje predloga programa u oblasti sporta, koje će sufinansirati grad Beograd – Gradska uprava grada Beograda – Sekretarijat za sport i omladinu u periodu od 01. jula do 31. avgusta 2021. godine, za učenike osnovnih i srednjih škola u Beogradu, koje sadrži propisane uslove koje predlagač treba da ispuni za organizovanje programa, sa obrascima koji su sastavni deo predloga programa, u Sekretarijatu za sport i omladinu, Beograd, Ul. Kraljice Marije br. 1/XI, svakog radnog dana od 10 do 12 časova.
Potrebna dokumentacija može se preuzeti i sa zvaničnog internet sajta grada Beograda: www.beograd.rs, u delu – GRADSKI OGLASI.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti i telefonskim putem na telefone Sekretarijata za sport i omladinu: 011/715-7813 i 011/715-7463.
Poslednji dan za podnošenje predloga programa je 5. 5.2021. godine.

Izvor: zemun.rs

Prethodni tekstNajodrživiji motor na svetu predviđen za električna vozila
Sledeći tekstUklonjen šut u ulici Mire Papić