JP „Putevi Srbije“ obaveštava javnost da se u danima pojačanog intenziteta saobraćaja tokom letnje sezone očekuju povremeni zastoji na naplatnoj stanici Stara Pazova.

Svi kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica su u funkciji 24 časa dnevno, bez pauze i u tu svrhu povećan je broj inkasanata i drugih zaposlenih na navedenoj naplatnoj stanici, kao i  na svim ostalim.

Aktuelni kapacitet naplatne stanice Stara Pazova više ne zadovoljava potrebe saobraćaja koji se kontinuirano povećava iz godine u godinu.

JP „Putevi Srbije“ planira proširenje 26 naplatnih  stanica koje su projektovane i izgrađene pre oko trideset godina kada je obim saobraćaja bio znatno manji, a elektronska naplata putarine nije postojala. Ovim proširenjima će se povećati propusna moć naplatnih stanica, povećati broj kanala predviđenih za elektronsku naplatu putarine i rešiti problem povremenih zastoja.

Naplatna stanica Stara Pazova je u navedenom planu proširenja predviđena kao prioritet.

JP „Putevi Srbije“ će u periodima najvećeg opterećenja naplatne stanice Stara Pazova, a sve u cilju što kraćeg zadržavanja učesnika na naplatnoj stanici, po potrebi pristupati rezervnom (ručnom) režimu rada.

Pozivamo sve učesnike u saobraćaju da se pre polaska na put informišu o stanju u saobraćaju. To mogu učiniti na internet prezentaciji JP „Putevi Srbije“ www.putevi-srbije.rs, na aplikaciji za mobilne telefone Putevi Srbije (prilagođena za IOS i Android platforme), putem medija koji redovno dobijaju i objavljuju obaveštenja o stanju na putevima, a ukoliko se već nalaze na autoputu apelujemo da prate kratke servisne informacije na znakovima koji su postavljeni na portale, duž svih deonica autoputa.

Izvor: rtvstarapazova.rs