Surčin bi trebalo da dobije pijacu na parcelama koje razdvaja kanal Šuganica, za koji je planirano ucevljenje na tom delu.

Planirana lokacija nalazi se između ulica Barske i Ulice braće Novaković.

Kao obodna saobraćajnica, osim Dubrovačke ulice, u planu je Nova 1, koja je trasirana ka postojećoj Barskoj ulici. Iz nje će biti omogućen kolski pristup pijaci.

U planu je popločani plato, koji će biti ozelenjen u zapadnom delu parcele. Sa istočne strane nalaziće se tezge na otvorenom.

Centralno postavnjen natkriveni deo pijace višenamenskog je karaktera, u dužini od oko 80 m sa definisane četiri funkcionalne celine: plato sa tezgama, mlečna hala i hala za meso i mesne prerađevine, deo za administraciju i toaleti sa magacinima.

Funkcionalne jedinice su međusobno povezane parterno uređenom pešačkom komunikacijom širine 6m što omogućava udobno kretanje korisnika i aktera u oba smerai celinama za odmor.

Plato sa tezgama je podeljen u dve celine čime je omogućena grupacija različitih proizvoda.

Spratnost svih objekata je P+0.

Mlečna hala i hala za meso i mesne prerađevine su nezavisno postavljeni objekti, jedan preko puta drugog u odnosu na osu pešačke komunikacije sa koje su obezbeđeni glavni ulazi u ove objekte. Mogući su ulazi i sa ulice Nova 1 i iz pravca potoka, ukoliko se pokaže funkcionalno opravdanim. Površine hala su po 78,5 m2 sa po 27 rashladnih vitrina.

Administracija / uprava pijace je poseban objekat sa kancelarijama lociran bliže parkingu. Na ulazu obezbeđeno je mesto za čuvara i informacije. Površina objekta je 79,3 m2.

U odnosu na osu pešaške komunikacije, preko puta administracije postavljen je objekat sa dve odvojene funkcinalne celine – magacini i grupacije toaleta. Površina objekta je 79,3 m2.

Centralni deo pijace je natkriven dvovodnim krovovima različitog nagiba, čime je oformljen jedinstven, ritmičan prostor. Konstrukcija je sastavljena od čeličnih nosača, krovni pokrivač su sendvič paneli i polja u vidu brisoleja koja omogućavaju zenitalni upad svetlosti. Plafon nadstrešnice zatvoren je kompant pločama ili sličnim elementima koji omogućavaju vizuelni efekat drveta. Svaki segment nadstrešnice je nezavisan, istog motiva.

Pijaca je i sa spoljne i sa unutrašnje strane osvetljena.

Otvoren prostor – trg lociran na zapadnoj strani parcele, u zoni raskrsnice sa ulicom Nova 1, planiran je kao višenamenski trg, otvoren i popločan, obogaćen urbanim mobilijarom omogućava da se proširenjem tezgi organizuju povremeni sajmovi i manifestacije hrane. U svakodnevnom korišćenju predviđen je mobiliraj sa zasenom od drveća.

Parking je lociran u istočnom delu parcele i imaće 54 mesta, od čega četiri parking mesta za osobe sa invaliditetom.

U skladu sa uslovima iz Plana (10% zelenih površina u direktnom kontaktu sa tlom), ostvareno je 630 m2 zelenih površina.

Javna prezentacija projekta dostupna je na sajtu Grada Beograda, kao i u zgradi Gradske uprave u Ulici 27. marta do 23. septembra.

Investitor je GO Surčin, nosilac izrade Best plan, a za idejno rešenje bili je zadužen Page consortium i Style point.

Izvor: eKapija, Foto: Print screen / Urbanistički projekat / Style point
Prethodni tekstZbog radova na brzoj pruzi Beograd-Novi Sad izdato upozorenje građanima
Sledeći tekstRadovi na čišćenju divlje deponije u septembru u opštini Pećinci