Nakon ledenih dana prošle nedelje, koji su prekinuli ozelenjavanje javnih površina na teritoriji opštine Stara Pazova, radnici JKP Čistoća nastavljaju sa radovima.

Danas su ankerisali sadnice pored puta Stara Pazova gde su posađene topole i hrastovi. Sadnice su deo velike donacije Srbija šuma. Kako kaže Sanja Kišgeci, rukovodilac Radne jedinice „Uređenje i održavanje naselja“ do sada je stiglo oko 6000 hiljada hrasta hrasta lužnjaka, bele topole i crnog oraha, a u planu je ukupno oko 20 hiljada stabala, koja su namenjena tipskom vraćanju prirodnih šuma, pre svega hrasta lužnjaka na ove prostore.

Sade kao zaštitno zelenilo na putnim pojasevima, u planu je pošumljavanje lovačkih remiza i svih javnih površina koje mogu da se podvedu pod tu namenu. Do sada je posađeno oko 2,5 hiljade sadnica na putnom pravcu od Stare Pazove prema Starim Banovcima, u Vojki, Staroj i Novoj Pazovi.

Izvor: rtvstarapazova.rs