1880. – Opština grada Beograda donela odluku o obeležavanju prostora koji se smatra za varoš

1912. – Rođen Boris Kidrič, revolucionar, političar i državnik, prvi predsednik Izvršnog veća Slovenije, autor prvog plana privrednog razvoja FNRJ posle Drugog svetskog rata, inicijator i teoretičar radničkog samoupravljanja, akademik (Beč, 10. 04. 1912 – Beograd, 11. 04. 1953)

1929. – Rođen Dušan Radić, kompozitor, profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu, akademik (Sombor, 10. 04. 1929 – Beograd, 03. 04. 2010)

1932. – Rođena Milica Barić, harfista, profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu (Ćuprija, 10. 04. 1932)

1945. – Umrla Jelena Dimitrijević, književnica, bolničarka u Prvom balkanskom ratu (Kruševac, 27. 03. 1862 – Beograd, 10. 04. 1945)

1994. – NATO bombardovao položaje Vojske Republike Srpske kod Goražda

2007. – Umro Goran Pleša, pozorišni, filmski i TV glumac (Beograd, 26. 04. 1950 – Beograd, 10. 04. 2007)

2008. – Umro Vojislav Kuculović, operski pevač-tenor, prvak Opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu (Vlasotince, 29. 10. 1932 – Novi Sad, 10. 04. 2008)

2017. – Umro Dragan Marinković, akademski slikar (07. 03. 1953 – 10. 04. 2017)

2018. – Umrla Jelena Jovanović Žigon, pozorišna, filmska i TV glumica (Beograd, 03. 11. 1933 – Beograd, 10. 04. 2018)