Svetski dan molitve.

1054. – Dan velike šizme – raskola između Istočne i Zapadne crkve

1805. – Počela sa radom Osnovna škola „Karađorđe“ u Ostružnici, prva osnovna škola u ustaničkoj Srbiji

1929. – Rođena dr Mileva Prvanović, matematičar, prvi doktor geometrijskih nauka u Srbiji, profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, akademik, urednik časopisa „Publication de I’Institut mathématique“ (Žlne, 16. 07. 1929 – Beograd, 12. 02. 2016)

1939. – Umro dr Dragoslav Jovanović, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, rektor Beogradskog univerziteta (Beograd, 04. 12. 1886 – Beograd, 16. 07. 1939)

1944. – Pri Glavnom štabu Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Srbije osnovan Propagandni odsek, u kome su bila filmska i foto sekcija, na čelu sa rediteljem Radošem Novakovićem

1981. – Umrla Neda Spasojević, pozorišna, filmska i TV glumica (Beograd, 16. 04. 1941 – Beograd, 16. 07. 1981)

2014. – Umrla dr Vera Lolić Draganić, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, Upravnik Instituta za anatomiju (Beograd, 26. 11. 1932 – Beograd, 16. 07. 2014)