1882. – Kraljevo dobilo današnje ime, do tada u upotrebi bila dva imena – Karanovac i Rudopolje
1908. – Rođen Svetolik Lukić, slikar (Beograd, 19. 04. 1908 – Beograd, 17. 11. 1980)
1928. – Umrla Natalija Cvetković, slikar, sekretar Društva srpskih umetnika „Lada“, bolničarka u Balkanskim ratovima (Smederevo, 04. 06. 1888 – Beograd, 19. 04. 1928)
2010. – Umro dr Bratislav Tošić, profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, akademik (Beograd, 28.10. 1935 – Novi Sad, 19. 04. 2010)