Dan lista „Politika“.

1236. – Umro Rastko Nemanjić – Sveti Sava, prvi srpski arhiepiskop, književnik, prosvetitelj i diplomata (Miščići, Ras, oko 1175 – Trnovo, 25. 01. 1236)

1904. – Štampan prvi broj lista „Politika“
„Politika“ je jedan od najstarijih informativnih dnevnih listova u Srbiji i na Balkanu. Nastala je prema ideji Vladislava Ribnikara, novinara i dopisnika stranih listova, koju su podržali srpski intelektualci i imućni ljudi toga vremena. Kada se 25. januara 1904. godine pojavio prvi broj „Politike“, štampan je u tiražu od 1300 primeraka i imao je samo 4 strane, a pri dnu poslednje, nalazili su se podaci o vlasniku i odgovornom uredniku – Vladislavu Ribnikaru. Već posle nekoliko brojeva, Ribnikar osniva svoju štampariju i po tadašnjim propisima polaže majstorski ispit za štampara. U Srbiji je 1904. godine izlazilo 90 listova i časopisa, od kojih 72 u Beogradu. Kao 13. dnevni list „Politika“ je bila nestranački i demokratski orijentisana, novina nezavisna u uređivanju i nova u izrazu, a po stilu u vrhu savremenog novinarstva s početka 20. veka. Ubrzo postaje najčitaniji list. Za vreme Prvog svetskog rata „Politika“ nije izlazila. Osnivač lista Vladislav i urednik Darko Ribnikar poginuli su 1914. godine. U novoj državi, Kraljevini SHS, „Politika“ je među svojim čitaocima od 1. septembra 1919. godine, a prvi posleratni broj potpisuje doktor Slobodan Ribnikar. Drugi svetski rat takođe prekida izlaženje lista, ali već 28. oktobra 1944. godine, verni čitaoci su u redovima čekali da kupe svoje novine. Datum štampanja prvog broja lista obeležava se kao Dan „Politike“.

1925. – Rođen Vilim Harangozo, stonoteniser, državni prvak i reprezentativac (Subotica, 25. 01. 1925 – Beograd, 14. 01. 1975)

1944. – U selu Ba počeo Svetosavski kongres pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini

1945. – U Beogradu održana Opštezemaljska sindikalna konferencija Jedinstvenih sindikata radnika i nameštenika Jugoslavije, za predsednika izabran Đuro Salaj

1947. – Rođen Milan – Cile Marinković, slikar (Beograd, 25. 01. 1947)

1953. – Rođena Danica Maksimović, pozorišna, filmska i TV glumica, predsednik Saveza dramskih umetnika Srbije (Reljinci, 25. 01. 1953)

1958. – Rođen Zoran Cvijanović, pozorišni, filmski i TV glumac (Beograd, 25. 01. 1958)

1977. – Rođen Stefan Milenković, violinista, profesor Muzičke škole „Džulijard“ u Njujorku i Univerziteta Ilinois u Čikagu (Beograd, 25. 01. 1977)

1978. – Umro Skender Kulenović, književnik, akademik (Bosanski Petrovac, 02. 09. 1910 – Beograd, 25. 01. 1978)

1987. – Umro Predrag – Peđa Milosavljević, slikar i diplomata, akademik (Lužnice, 04. 02. 1908 – Beograd, 25. 01. 1987)

1992. – Osnovan „Beogradski krug“ – udruženje nezavisnih intelektualaca, prvi predsednik Radomir Konstantinović

1996. – Umrla Olga Poznatov, pozorišna glumica, osnivač „Beogradske ekološke radionice“ (Crepaja, 12. 07. 1933 – Beograd, 25. 01. 1996)

2000. – Umro Naum Đorđević, lekar, sanitetski pukovnik, solunac, nosilac Albanske spomenice, predsednik Društva za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije do 1918. godine (Malovište, 02. 11. 1898 – Beograd, 25. 01. 2000)

2004. – Umro Ljubomir – Muci Draškić, pozorišni i TV reditelj, upravnik Ateljea 212, profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu (Zagreb, 20. 06. 1937 – Beograd, 25. 01. 2004)

2014. – Umro Branislav Janković, novinar i književnik (Novi Sad, 1935 – Beograd, 25. 01. 2014)

2014. – Umro dr Aleksandar Ilić, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, upravnik Instituta za anatomiju (Gradsko, 31. 03. 1938 – Beograd, 25. 01. 2014)

2015. – Umro Pavle Minčić, pozorišni, filmski i TV glumac (Beograd, 16. 06. 1931 – Beograd, 25. 01. 2015)