1928. – Rođen Đorđe Lebović, književnik i scenarista (Sombor, 27. 06. 1928 – Beograd, 22. 09. 2004)

1950. – Uvedeno radničko samoupravljanje u jugoslovenskim preduzećima

1953. – Rođena Tatjana Bošković, pozorišna, filmska i TV glumica (Beograd, 27. 06. 1953)

1956. – Međunarodna komisija donela odluku da se jedinici magnetne indukcije da ime „Tesla“, kao priznanje našem genijalnom naučniku

1983. – Rođen Nikola Rakočević, pozorišni, filmski i TV glumac (Kragujevac, 27. 06. 1983)

2015. – Umro Goran Žugić, akademski slikar (Beograd, 1950 – 27. 06. 2015)

2017. – Umro dr Dušan T. Bataković, istoričar, direktor Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, diplomata  (Beograd, 23. 04. 1957 – Beograd, 27. 06. 2017)