1921. – Beograd odlikovan francuskim Ordenom Legije časti

1940. – Rođen Boris Podreka, arhitekta i dizajner (Beograd, 30. 01. 1940)

1990. – Umro Slobodan Marković-Libero Markoni, novinar i književnik (Skoplje, 26. 10. 1928 – Beograd, 30. 01. 1990)
Prvu zbirku pesama Slobodan Marković objavio je 1949, a poslednju, 1990. godine. Napisao je više od 60 knjiga u kojima su zastupljene različite književne forme: poezija, proza, drame, putopisi, filmska i TV scenarija, prepevi, predgovori, eseji… Baveći se više od 4 decenije novinarstvom, sarađivao je u preko 160 listova i časopisa širom nekadašnje Jugoslavije. Najduže je radio u listu „Borba“. Čubura, deo Beograda u kome je proveo najveći deo života, ovekovečena je u njegovim pesmama, reportažama, slikama i crtežima.

2009. – Umro dr Branimir Ristić, specijalista ftiziolog- radiolog, direktor Zavoda za onkologiju i radiologiju Kladovo, doajen srpske onkologije (1933 – Kladovo, 30. 01. 2009)

2012. – Umro Živan Saramandić, operski pevač, prvak Opere Narodnog pozorišta u Beogradu (Beograd, 02. 04. 1939 – Beograd, 30. 01. 2012)