Naselje Ekonomija

Najstarije urbano naselje u Batajnici, izgrađeno je od strane Vojske FNRJ, još davne 1948. godine. Nalazi se na samom ulasku u Batajnicu iz pravca Zemuna.