O Politici privatnosti

U ovoj Politici privatnosti objašnjeno je na koji način Batajnica.com, matični br. ********, sa sedištem u Beogradu, ulica ************ (u daljem tekstu: „Batajnica.com“) prikuplja vaše lične podatke, na koji način ih koristi i upravlja istim. Batajnica.com je posvećena zaštiti i poštovanju vaše privatnosti. Molimo vas da pažljivo pročitate ovu Politiku, kako biste saznali zašto i kako prikupljamo vaše podatke, i na koji način će biti upotrebljeni.

Što se tiče ličnih podataka koje prikupljamo, Batajnica.com je „rukovalac podataka“, odnosno subjekat koji određuje svrhu i način na koji se obrađuju lični podaci.

Ukoliko želite da nas kontaktirate u vezi sa vašim ličnim podacima ili ovom Politikom, molimo da koristite ispod navedene kontakt podatke:

Poslovno ime: Batajnica.com
Broj telefona: +381 61 222 12 23

Kako i kada prikupljamo vaše lične podatke?

Prikupljamo vaše podatke o ličnosti kada je to relevantno za potrebe vas kao člana, ili za naše poslovanje (npr. kada kupujete i/ili naručujete proizvode i/ili usluge od nas, kada se pretplatite na naš bilten, kada popunjavate ankete ili nam date povratne informacije o našoj robi i uslugama, itd.).

Vaše podatke o ličnosti uglavnom dobijamo direktno od vas, kada naručite određene proizvode ili usluge ili popunite određeni formular.

Više informacija o situacijama i okolnostima u kojima prikupljamo vaše podatke o ličnosti možete pronaći u odeljku Za šta koristimo vaše podatke o ličnosti? Zapamtite da su ovo samo informacije o potencijalnim načinima upotrebe vaših podataka o ličnosti, sa kojima se možete susresti prilikom posete našoj robnoj kući i sajtovima, prilikom kupovine kod nas, odnosno prilikom korišćenja naših usluga. U svakom slučaju, prilikom prikupljanja ili obrade vaših podataka o ličnosti, Batajnica.com će vas na transparentan način informisati o o svrsi i pravnom osnovu obrade vaših podataka, o eventualnom iznošenju podataka iz Republike Srbije, roku čuvanja podataka ili ako to nije moguće, o kriterijumima za njegovo određivanje, pravima u vezi sa obradom, o tome da li je davanje podataka o ličnosti zakonska ili ugovorna obaveza ili je davanje podataka neophodan uslov za zaključenje ugovora, kao i o automatizovanom donošenju odluke uključujući i profilisanje. U pojedinim slučajevima će nam dodatno biti potreban vaš izričit pristanak kako bismo prikupili i obradili vaše podatke.

Nećemo koristiti vaše podatke o ličnosti u marketinške svrhe, osim ako nam ne kažete da je to u redu. Ukoliko želite da vam šaljemo pojedinosti o našim proizvodima, uslugama, ponudama i promocijama, molimo Vas da se prijavite prilikom pristupanja Batajnica.com. Za više informacija, pogledajte odeljke Marketing u nastavku.

Sve vaše lične informacije tretiraju se kao poverljive, a Batajnica.com i/ili naši pouzdani partneri ih čuvaju na adekvatan način (za više informacija pogledajte odeljak: Da li Batajnica.com deli moje podatke sa trećim stranama? u nastavku).

Koje podatke prikupljamo direktno od vas?

Uobičajene kategorije podataka koje prikupljamo su: ime, adresa, datum rođenja, pol, preferirani jezik, adresa plaćanja, adresa isporuke, finansijske informacije, uključujući informacije o kreditnoj ili debitnoj kartici, ili druge informacije koje se tiču plaćanja, a koje navodite prilikom popunjavanja formulara, odnosno plaćanja putem internet prodavnice, ili kada komunicirate sa nama putem telefona ili e-pošte;  i ostale informacije koje ste odlučili da podelite sa nama na dobrovoljnoj osnovi.

Koja prava na privatnost imate?

Imajte na umu da u svakom trenutku imate pravo da od grupe zatražite:

 • da vam omogucimo pristup vašim podacima o ličnosti – Možete da pitate grupu za koje svrhe se koriste podaci koji se tiču vas, kao i da pristupite takvim podacima o ličnosti. Pored toga, imate pravo i da znate svrhu obrade, kategorije vaših podataka o ličnosti koje čuvamo, treće strane ili kategorije trećih strana sa kojima se vaši podaci o ličnosti dele, period tokom kog zadržavamo podatke, kao i naš izvor podataka koje nismo prikupili direktno od vas.
 • da vam damo kopiju podataka o ličnosti koje čuvamo – Možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju pojedinih, ili svih podataka o ličnosti koje imamo o vama, da zahtevate ispravku i dopunu pogrešno unetih podataka – Želimo da se uverimo da su vaši podaci o ličnosti tačni i ažurirani. Možete nas zamoliti da ispravimo ili uklonimo podatke koje smatrate netačnim ili zastarelim.
 • da zatražite brisanje vaših podataka o ličnosti (pravo na zaborav) – Možete nas zamoliti da prekinemo obradu, ili čak, da obrišemo podatke o vama koje posedujemo. Ukoliko su vaši podaci o ličnosti neophodni za izvršenje određenih ugovornih obaveza grupe prema vama, Batajnica.com možda ne bude u stanju da izvrši takve ugovorne obaveze. Isto tako, ukoliko su vaši podaci o ličnosti potrebni kako bi se Batajnica.com pridržavala određenih zakonskih obaveza (npr. poreski propisi), vaš zahtev se ne može rešiti.
 • da ograničite obradu vaših podataka nama i/ili trećim stranama, na određenim procesima, ili u potpunosti – Ukoliko ste osporili tačnost vaših podataka, ili nam više nisu potrebni podaci o ličnosti za svrhu obrade, ali ih vi zahtevate radi uspostavljanja, sprovođenja ili odbrane pravnih potraživanja, ili ste se protivili obradi po osnovu razloga koje Batajnica.com smatra legitimnim, imate pravo da zatražite ograničenje obrade vaših podataka o ličnosti.
 • da podnesete prigovor na način na koji rukujemo vašim podacima – Zapamtite da imate pravo na prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti koja se zasniva na zakonskim osnovama koje Batajnica.com smatra legitimnim. Uz to, imate pravo i da u bilo kom trenutku uputite prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti u cilju direktnog marketinga, koja uključuje profilisanje u meri u kojoj je povezano sa takvim direktnim marketingom.
 • da zahtevate prebacivanje podataka drugom rukovaocu podataka (pravo na prenosivost podataka) – Ukoliko se obrada zasniva na vašem pristanku ili se vrši automatizovanim sredstvima, imate pravo da tražite od grupe da prenese vaše podatke drugom rukovaocu.
 • da opozovete pristanak na obradu podataka o ličnosti – Kada obradu vršimo na osnovu vašeg pristanka, imate pravo da opozovete dati pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

Za ostvarivanje napred navedenih prava, molimo upotrebite kontakt podatke grupe navedene u odeljku O Politici privatnosti.

Gde se vaši podaci o ličnosti čuvaju?

Podatke o ličnosti koje prikupimo o vama čuvamo na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti. Vaši podaci o ličnosti su zaštićeni od neovlašćenog pristupa, obrade, otkrivanja, upotrebe, izmene ili uništavanja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca, primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.

Obrađeni podaci se skladište u IT sistemima, ali ponekad čuvamo podatke na serverima naših pouzdanih provajdera.

Da li Batajnica.com deli moje podatke sa trećim licima?

Batajnica.com je zaštita vaše privatnosti veoma važna, stoga nikada nećemo deliti vaše podatke o ličnosti sa trećim licem za svrhe koje nisu opisane u ovoj Politici.

Kao što znate, delimo vaše podatke o ličnosti unutar IT sisteme grupe. Kada to činimo, prenosimo vaše podatke na servere koji se nalaze u EU ili u zemlji koja obezbeđuje adekvatan nivo zaštite u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije.

Pored navedenog, možemo preneti vaše podatke o ličnosti našim pouzdanim partnerima izvan grupe, a koji održavaju naše IT sisteme. Na primer, za marketinške, finansijske ili reklamne svrhe, radi obrade plaćanja, isporuke, ili radi obezbeđenja ostalih usluga koje pružamo. Ovi pružaoci usluga su, međutim, u skladu sa zaključenim ugovorima, u obavezi da koriste podatke koji su im povereni isključivo u skladu s našim uputstvima, i strogo za svrhu koju smo opredelili. Takođe ih obavezujemo da adekvatno zaštite vaše podatke i da ih drže u tajnosti.
U pojedinim slučajevima, vaši podaci mogu biti obrađeni izvan Republike Srbije, od strane naših partnera koji pružaju usluge u ime ili za grupu. Ukoliko u konkretnom slučaju iznosimo podatke u zemlju koja ne obezbeđuje primereni nivo zaštite u skladu sa propisima Republike Srbije, obezbeđujemo odgovarajuće mere zaštite ovih podataka i vama obezbeđujemo ostvarivost prava i delotvornu pravnu zaštitu povodom obrade, a kada propisi Republike Srbije to zahtevaju.

Koliko dugo čuvamo vaše podatke o ličnosti?

Batajnica.com neće čuvati vaše podatke o ličnosti duže nego što su vaši podaci neophodni radi ostvarenja svrhe obrade u konkretnom slučaju. Više informacija o rokovima čuvanja za određene vrste podataka možete naći u odeljku Za šta koristimo vaše podatke o ličnosti?

Za šta koristimo vaše podatke o ličnosti?

Naše podatke o ličnosti koristimo za različite svrhe. Vaše podatke takođe koristimo i za poboljšanje iskustva kupovine, za direktan marketing, ili iz bezbednosnih razloga.

Obrada porudžbina i pružanje usluga

Kada obavite kupovinu putem internet prodavnice, u zavisnosti od slučaja, od vas se može tražiti da ostavite određene podatke o ličnosti koji su neophodni za izvršenje ugovora o kupovini. Isto tako, da bismo obradili vašu porudžbinu, i proverili da su lični i finansijski podaci koje ste nam dostavili tačni, koristimo sisteme plaćanja trećih lica, kako bi se osiguralo da uplata bude izvršena bezbedno, i da vaši podaci nisu lažno upotrebljeni. Ukoliko biste želeli da izvršite plaćanje robe i usluga putem internet prodavnice, gtupa bi morala da dobije informacije u vezi sa plaćanjem, uključujući broj kreditne ili debitne kartice, datum isteka kartice, CVV kod, kao i adresu za slanje računa.

Kako bismo se postarali da proizvodi i usluge koje kupite od nas budu dostavljeni na tačnu adresu, sarađujemo sa pouzdanim eksternim partnerima i delimo sa njima neke od vaših podataka o ličnosti koji su neophodni za pružanje odgovarajućih usluga (npr. vaše ime, adresu isporuke, i preferencije u vezi sa isporukom koje ste naveli, kao što je vreme dana u toku kog želite da dobijete isporuku).

U cilju unapređenja naših proizvoda i usluga

Ako si prihvatio/la da dobijaš Novosti ( Newsletter), možda ćemo te nekoliko puta godišnje zamoliti da nam kažeš šta misliš o našim proizvodima.

Kolačići

Da bismo održavali sajt i obezbedili funkcionalnost kakvu očekujete, Batajnica.com koristi tehnologiju koja je opštepoznata pod nazivom „kolačići“. Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaš računar i kojima kasnije možemo pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni i koriste, na primer, JavaScript ili Flash tehnologiju. Zahvaljujući kolačićima sa našeg sajt, možete pretraživati bez poteškoća, i možete videti rezultate koji su relevantni za vas. Kolačići nam pokazuju šta interesuje vas i druge posetioce našeg sajta, što nam pomaže da poboljšamo njegovu upotrebu za sve.

Najznačajniji kolačići koje koristimo su:

 • Strogo neophodni kolačići. Neophodni su kako bi se osiguralo da sajt funkcioniše efikasno iz tehničke perspektive.
 • Kolačići funkcionalnosti. Pomažu da unapredimo vaše iskustvo tako što pamte vaše izbore.
 • Kolačići za praćenje aktivnosti. Oni prikupljaju informacije o načinu na koji koristite našu internet stranicu i saznaju kakav nam je učinak.
 • Ciljajući kolačići. Ovi kolačići se koriste kako bi omogućili Batajnica.com da postavlja reklame na druge sajtove koje kupac posećuje, ili da se izbegne plasiranje reklama za kupca koji već poznaje Batajnica.com. Molimo konsultujte lokalni tim za digitalna pitanja/marketing za više informacija o tome kako se ovi kolačići koriste.
 • Dodatni programi za društvene mreže. Ovi kolačići se koriste za povezivanje naših kupaca sa našim kanalima na društvenim mrežama. Nakon toga, informacije koje obezbeđuju kolačići mogu se koristiti na različite načine. Kolačićima koji se čuvaju na vašem računaru možemo pristupiti kada posetite naš sajt ili otvorite e-poštu koju šaljemo. Ako želite da obrišete kolačiće koji su već na vašem računaru, pogledajte uputstva u svom pretraživaču klikom na „Pomoć“ u meniju datog pretraživača.

Obrađujemo kolačiće isključivo uz vaš pristanak. Da biste povukli pristanak, ili pristali na upotrebu kolačića, podesite odgovarajuća podešavanja u vašem pretraživaču. Međutim, neke od funkcija našeg sajta možda neće funkcionisati bez kolačića. Kada zatražimo pristanak, mi ćemo predstaviti svrhu za koju će se ove vrste informacija o vama obrađivati, i informisaćemo vas o vašim pravima. Više informacija o kolačićima možete pronaći ovde.

Ostali sajtovi

Na sajtu mogu sadržati linkove ka, i od sajtova trećih lica. Ova Politika se primenjuje samo na ovaj sajt, tako da, kada se povežete sa drugim sajtovima, trebalo bi da pročitate politike privatnosti na datim sajtovima. Batajnica.com ne preuzima odgovornost za obradu podataka o ličnosti od strane trećih lica do koje je došlo upućivanjem sa sajta Grupe.

Sadržaj

U ovom pododeljku, trebalo bi da navedete koje informacije mogu biti otkrivene od strane korisnika koji mogu da otpremaju datoteke sadržaja. Svi otpremljene datoteke sadržaja su obično javno dostupne.

Ukoliko otpremate slike na veb mesto, trebalo bi da izbegavate otpremanje slika sa ugnežđenim podacima lokacije (EXIF GPS). Posetioci veb mesta mogu da preuzmu i izvuku podatke o lokaciji sa slika sa veb mesta.

Marketing

Batajnica.com bi želela da vam šalje informacije o našim novostima, proizvodima i uslugama za koje biste mogli da budete zainteresovani. Međutim, dozvoljeno nam je da vam šaljemo takav marketinški materijal samo ukoliko se vi za to odlučite i prethodno date svoj pristanak. Imajte na umu da, čak i ukoliko ste dali pristanak da primate naše marketinške poruke, možete jednostavno svoj pristanak da opozovete i sprečite nas da vas kontaktiramo u marketinške svrhe, tako što ćete se odjaviti u nekom kasnijem trenutku klikom na dugme za odjavu na kraju naše marketinške poruke (imejl/bilten).