Zbog planiranih radova na održavanju elektrodistributivne mreže planirano je isključenje električne energije 26. decembra 2020. godine.

Ugrinovci
09:00 – 12:00
22 OKTOBRA: 38-42,46-50,54-60,91,99-103,
6.ISTOČNO-BOSANSKE BRIGADE: 14,22-26A,30-32,36-40,48,54,66,1,21,27,31Ž,41-43,47,51,55-59,65,71-73,
99 PALIH BORACA: 2-4,8,16,20-22,28,32,36,42,54-56,1-33,39-41,55,69,
BEOGRADSKA: 2-114A,1-63,67-99,
ČEDE DR MARINKOVA: 2-4,8-12,9-9A,
CVETE I DRAGOSLAVA MILUROVIĆA: 4-6,10,16,20,24-26,1-13,
GROBLJANSKA: 2-36,1-31,
KOSANČIĆ IVANA: 2-108,1-47,51-99,111,
KRNJEŠEVAČKA: 2-48,52-78,84-92,96-108,112-124,128-148,152-156,1-63,67-81,85-131,
MIHAJLA LAZAREVIĆA: 30,47-49,
NOVA 17: 2-2A,6,5,
NOVA 19: 6-10,14-20,13,
NOVA 23: 2-18,1-3,19-29,35,39-41,
NOVA 26: 2-2B,6-10,16-20,24,28-30,34,42-56,1B-1G,13,17-19A,23-25,29-33A,39-43,47-49,
NOVA 27: 2-8,1,
NOVA 28: 11-13,21,29,35-39,
NOVA 29: 26,13,27,
NOVA 30: 24-26,34,35,
NOVA 31: 16,11-13,
NOVA 33: 1,
NOVA 34: 4-8,12D,36-40,44,52,56-60,66-70,74-76,94,98,104,110,118,124-126,130,81,
NOVA 35: 2-10,20-24,28-30,1-15,19,23,
NOVA 36: 4-6,18,26,32,38,7-9,
NOVA 37: 36,7,11-13,17-19,29,33,
NOVA 38: 8,12,18,24,28-28A,50,54-58,1,23-25A,39-41,
NOVA 39: 2-4,12-16,1,7,17,
NOVA 40: 1-5A,9,
NOVA 42: 10,14-16,5-7,29,33-41,
NOVA 43: 1-7,13,
NOVA 44: 8-10,14-18,22,1-15,19-27,
NOVA 45: 10,32-38,
NOVA 46: 2-4,10-12,1-7,23,
NOVA 47: 2-8,12,1-3,
NOVA 9: 2-4,7,
POPA SERGIJA: 6-16,20-22,
ŠESTE ISTOČNO-BOSANSKE 3 DEO: 4,3,9,13,
ŠESTE ISTOČNO-BOSANSKE 4 DEO: 10,14,11,
SKELJANSKA: 2-12,16-38,42-56,60-100,104-112,118,1-43A,47,
ŠKOLSKA: 2-8,1-3,7,21,33,57,63-65,
SLAVKA GOLUBOVIĆA: 36,40,44-46,54-60A,64,68-74,78-88,92-100,5-9,39-43,55,61-65,69-81,87,93-95,
SREMSKA: 24-46,50,54-58,62-68,74-78,23A,27-39,43-49,53-57,63-65,71-73,
SRETE ZORKIĆA: 2-22,26,5-11,17-23,29-33,
UČITELJA CVEJE: 8,12,16,20-24,1a-5,
UČITELJA ĐORĐA: 2-8,1-5,
UČITELJICE RUŽICE: 4-8,1-1A,5,
UDARNE DESETINE: 2-4,8-10,14-30,64,68,72-74,86,90,9-17A,21,39-41,57A,75,79,
UGRINOVAČKIH SOLUNACA: 2,6-12A,24,44,52,56,1-3,7-9,37-39,
VLADISLAVA STOJKOVIĆA: 2,12-26,3,11-15,19,27-29,
VOJAČKA: 4-18,22-52,56-82,1-5,9-11,15-51,55-81,85,89,93-97

Surčin
08:00 – 15:00
BRATSTVA I JEDINSTVA: 2-12,24,28-30,40-48,62-84,1-7,13,21-31C,35,39-41,
KOSOVSKA: 80A-98,102,106-114,120-134,138,79,83-85,91-123,
NIKOLE ZRINJSKOG: 2-6,10-18,22,30,1-15,21-23,
OBREŠKA : 6-32,1-43,
PREGREVICA 2: 3-9,
SELJAČKE BUNE: 10-12,18-20,1,21-23,
VOJVOĐANSKA: 288-320,263-297,

Prethodni tekstMuškarac preminuo na autobuskoj stanici
Sledeći tekstVremeplov, 26.decembar