Zbog planiranih radova na održavanju elektrodistributivne mreže planirano je isključenje električne energije 24. februara 2021. godine.

Bez struje će biti potrošači u Zemunu i Zemun Polja.

ZEMUN
08:30 – 14:00

Đorđa lobačeva: 4,12,20,26,34-36,1a-7,11,19-21,25-29,33,
Drenička: 2-10,1-11

ZEMUN POLJE:
Dejana Dubajića : 4-6,10-14,18-24,28,32-40,44-50,1-7,11,17b-19,23,27,31a-45,51,
Franje Krča: 160,166,170,174,99,103-105,109-111,115,
Jazačka: 2-16,20-26,34-38,46,1-7,11-15,19-23,27,31-31,43,
Jeremije Stanojevića : 8-14,18-28,34,38,46,50-52,5,9-15a,19-23,27-29,37a,41-49,475,
Ljubotenska: 2-8,12-14,20-22,26-28,1,5-7,11-17,21,25,29,33,
Matejička: 4-8,16-16,1-7,11-13,
Negovana Ljubinkovića: 48-58,62-66,72-74,35b-37a,77-85,89-93,97-103,
Psačka: 15-17,23,
Raniluška: 7,21,
Srbička: 12,3-5,9-15,
Tronoška : 4-14,18-20,28-38,44-48,54-58,1-3,7-7,11,15-17,27-31a,45,
Vojlovička: 4a,18,22-24,28-30,11b-15,37-37a,
Živojina Ćuluma : 2-2a,6-8,12-22,26-30,5-9,17

ZEMUN
09:00 – 16:00

Gaudijeva : 4-10,1-11,
Milana Uzelca: 23-23o,
Mozerova : 4-6,1,
Prvomajska: 31-33