Zbog planiranih radova na održavanju elektrodistributivne mreže planirano je isključenje električne energije 20. februara 2021. godine.

Bez struje će biti potrošači u Zemunu, Batajnici i Ugrinovcima.


10:00 – 12:00
Zemun

Velike međe nova 18: 46,25,
Železnička kolonija: 27,

Batajnica
Belegiška: 2a-38,42-66,70-76,1-33,
Braće Gavrilovića: 2-28,1-1g,5-19a,25a-37n,43b-43ž,
Branka Živkovića: 2-30,1-61,
Carice Jelene : 28-72,29-75,
Drage Mihajlovića: 60-80,55-79,
Dragutina Đorđevića : 6-10,14,1-11,
Iriška: 2-22,26,30-40,1-29,
Jasenovačkih mučenika : 4-42,1-23,29,33-37,
Kralja Stefana Tomaša : 2-4,8,18-32,38,1-57,63-65,
Matrozova: 1-3,7-31,
Mladih gorana: 2-100,1-55,
Nikole Demonje: 2-40c,1-31r,
Posavska: 2-2c,6-44,1-31,35-35a,
Šangajska: 2-74a,1-81,
Vojačka: 12-44a,48-88,96-102,7-15,19-25a,
Vojvode Nikole Stanjevića : 44-64,27-39,43,
Železnička kolonija : 29,
Šangajska 1 deo: 36-38e,42a-44,25j-27d,
Velike međe nova 19: 6,

12:00 – 14:00
Zemun
Šangajska 3 deo: 20,24,62a-62g,
Male međe 29 nova: 48-48e,55,85c-85t,
Mile Dimitrijević : 2-26,30,1-11,17b,35d,41,85-85o,
Nikole Demonje: 44c-44e,48-48u,66,41-43ž,
Šangajska: 76-82,88-92ž,98-102b,110đ-112v,116-116ž,81a-127,131-135f

Ugrinovci
Barutana 34. nova: 23d-29b,
Dr Đorđa Šuice: 54,51,
Nova 34: 1,23-29g,
Stevana Simića: 4-10,16-18,118,122,1,7-9z,13v-17,21-29v,
Zemunska: 250-256a,268a-268v,294-298u,302,285,301-305f

Zemun
Male međe nova 28: 83a-83c,87a-93c,99c-101d,
Šangajska 1 deo: 85-85d,
Šangajska 2 deo: 5,
Šangajska 4 deo: 44c,56-56b