Većina zaposlenih u Srbiji, a naročito mladi, retko proveravaju da li poslodavac redovno izmiruje sve svoje obaveze.

Mnogi ljudi tek pred odlazak u penziju, nakon podnošenja zahteva PIO fondu, zapravo shvate da imaju problem sa radnim stažom i iako su bili uvereni da je poslodavac redovno uplaćivao penzione doprinose na kraju ostanu razočarani, jer svoje obaveze nije ispunio, što dodatno komplikuje ostvarivanje prava na penziju.

Iako kontrolu obračunavanja i plaćanja doprinosa vrši Poreska uprava, samu proveru evidencije omogućava Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

“Svaki zaposleni na sopstveni zahtev u PIO fondu ima pravo da dobije evidenciju staža od početka rada, jer može da se dogodi da na tom spisku, primera radi, nema nekog perioda radnog staža, da on nije upisan, što ljude dovodi u nezavidan položaj”, kaže poreski savetnik Đerđ Pap.

Prema njegovim rečima, do pre dve-tri godine, svaka firma u Srbiji bila je dužna da PIO fondu dostavlja takozvane M obrasce pomoću kojih se utvrđivalo da li je poslodavac obračunavao i plaćao doprinose, pa je PIO fond na taj način vršio kontrolu.

“M obrazac se više ne predaje, već Poreska uprava ima evidenciju za svakog čoveka na osnovu obračuna zarada za svaki mesec, pa tako ona ima podatke po imenu i prezimenu koliko je tačno uplaćeno penzijskog doprinosa. Te podatke Poreska uprava dostavlja PIO fondu, koji ljudima omogućava evidenciju. To je zapravo najverodostojniji dokument da zaposleni nema problema sa stažom”, ističe sagovornik i dodaje da se zbog toga ljudi prvo obraćaju PIO fondu, a zatim ako dođe do problema i Poreskoj upravi.

Pap napominje da se staž upisuje po isteku godine, što znači da se može desiti da PIO fond nema, primera radi, evidenciju da li je ove godine plaćen doprinos za april, ali je sigurno da ima podatke da li su uplaćeni doprinosi za 2020. godinu i koliko.

Ima li leka za nesavesne poslodavce?
Kada je reč o odgovornosti poslodavca u ovakvoj situaciji, u Poreskoj upravi objašnjavaju da ukoliko se u postupku kontrole poreskog obveznika utvrdi da isti nije obračunao i uplatio poreze i doprinose za zarade zaposlenih radnika, Poreska uprava donosi rešenje o nalaganju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

“Privredni subjekt je u obavezi da sem plaćanja glavnog duga, uplati i odgovarajući iznos kamate zbog kašnjenja u uplati poreskih obaveza”, navode u Poreskoj upravi.

Kako bez odlaska u filijalu proveriti staž
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje omogućio je građanima da brzo i lako dođu do podataka o stažu koji su evidentirani u bazi podataka Fonda PIO.

Na šalteru svake filijale, službe i ispostave RF PIO, nezavisno od mesta prebivališta, građani mogu, uz uvid u ličnu kartu, na licu mesta dobiti odštampano uverenje se podacima koji su uneti u matičnu evidenciju osiguranika Fonda. Šalteri filijala PIO rade svakog radnog dana od osam do 15 časova, a usluga izdavanja listinga se ne naplaćuje.

“Ukoliko neko nije u mogućnosti da lično dođe u filijalu, zahtev za izdavanje uverenja o podacima unetim u matičnu evidenciju osiguranika može se elektronski podneti preko internet sajta RFPIO, korišćenjem elektronskog servisa E-šalter. Treba najpre izabrati nadležnu organizacionu jedinicu kojoj se podnosi zahtev, kao vrsta zahteva bira se ‘podaci uneti u matičnu evidenciju’, a ime zahteva je ‘zahtev za izdavanje uverenja o podacima unetim u matičnu evidenciju’”, objašnjavaju u PIO fondu.

Takođe, dodaju, postoji mogućnost da građani svoje podatke koji su registrovani u matičnoj evidenciji provere i preko elektronskog servisa koji je dostupan na sajtu Fonda (www.pio.rs), uz PIN kod. Zahtev za dobijanje PIN koda podnosi se na šalteru bilo koje filijale Fonda i službe filijale, uz dostavljanje na uvid lične karte i popunjenog obrasca zahteva koji se dobija u šalter sali filijale Fonda. PIN kod može da se koristi neograničeno i trajno važi.

Samo uverenje o podacima unetim u matičnu evidenciju osiguranika može da se dobije i preko ovlašćenog lica.

Izvor: biznis.rs
Prethodni tekstTeret poreza ostaje na leđima kupca i u slučaju raskida ugovora o prodaji nepokretnosti
Sledeći tekstKK Partizan i Dunav iz Starih Banovaca potpisali ugovor o saradnji