Narodna banka Srbije objavila je da je zahvaljujući kontinuiranom i značajnom padu kamatnih stopa, sve veća potražnja kredita za refinansiranje, kojima korisnici zamenjuju skuplji kredit jeftinijim.

Ipak, refinansiranje, odnosno prevremena otplata kredita, napominju u NBS, zahteva poštovanje ugovorene procedure i zahteva određeno vreme.

„Prema dosadašnjoj praksi, korisnik koji želi da prevremeno otplati kredit putem kredita za refinansiranje koji dobija od druge banke, mora da preduzme niz aktivnosti. Najpre, u skladu sa uslovima iz ugovora, nekoliko dana pre prevremene otplate treba da podnese zahtev za prevremenu otplatu, zatim da zahteva i potvrdu o stanju duga na određeni dan, te da sa tom potvrdom ode u drugu banku od koje zahteva kredit za refinansiranje. Кada mu kredit kod te druge banke bude odobren potrebno je da iznos sredstava u skladu sa potvrdom o stanju duga bude prenet na račun partije kredita kod banke čiji se kredit refinansira“, objašnjeno je u NBS.

Dodaje se i da se, ipak, i pored svih ovih preduzetih aktivnosti može desiti da kredit ne bude u potpunosti otplaćen, usled moguće neusaglašenosti promene podatka o stanju duga (budući da se ti podaci mogu promeniti na dnevnom nivou) ili nekih drugih razloga. Pored toga, kako kažu, u praksi se neretko dešava da korisnici ne ispoštuju ugovorenu proceduru, odnosno da ne podnesu zahtev za prevremenu otplatu, ne pribave potvrdu o stanju duga i slično, usled čega kredit ne bude zatvoren, pa tako dođu u situaciju i da neko vreme otplaćuju dva kredita istovremeno.

Narodna banka Srbije
Foto: Narodna banka Srbije

Kako je saopšteno, želeći da spreči nastanak ovakvih situacija, a da korisnike istovremeno oslobodi ovih administrativnih aktivnosti, da postupak prevremene otplate učini bržim i efikasnijim, te da u krajnjem cilju podstakne konkurenciju među bankama i intenzivira njihovu borbu za klijenta – Narodna banka Srbije donela je Instrukciju o refinansiranju kredita kod druge banke.

„Instrukcija, koju su banke dužne da primenjuju od 1. jula 2021. godine, omogućiće korisnicima da sve svoje kreditne obaveze u banci (kredite, kreditne kartice, dozvoljeno prekoračenje) refinansiraju brzo i jednostavno, bez potrebe odlaska u banku kod koje žele da zatvore svoje kreditne obaveze i bez rizika da te obaveze ne budu otplaćene. Dakle, dovoljno je da korisnik samo jednom ode u banku kod koje je pronašao odgovarajući kredit za refinansiranje i da na taj način zatvori obaveze kod prethodne banke. Svu komunikaciju s bankom čiji kredit korisnik želi da refinansira, na sebe preuzima ona banka kod koje korisnik uzima kredit za refinansiranje. Banke pritom, ne mogu korisniku da naplate bilo kakve naknade ili troškove u vezi sa ovim obavezama“, naglašeno je u NBS.

Na ovaj način, kako je istaknuto, svim korisnicima koji žele da svoje postojeće kreditne obaveze smanje, odnosno da umanje cenu svojih kredita – omogućen je odgovarajući komoditet, jer sve aktivnosti s tim u vezi banke preuzimaju na sebe.

„Pored toga, instrukcija obezbeđuje potpunu transparentnost i strukturu obračuna iznosa koji je potreban da bi se izvršila potpuna prevremena otplata kredita. Banke su dužne da korisnike koji nameravaju da podnesu zahtev za refinansiranje kredita informišu o prednostima refinansiranja kredita primenom ove instrukcije NBS, kao i da informacije o tome objave i na svojim internet prezentacijama“, napomenuto je u ovoj finansijskoj instituciji.

Dodaje se i da, pored toga, sami korisnici koji nameravaju da svoje kreditne obaveze kod jedne banke refinansiraju kreditom druge banke, mogu od banke kod koje nameravaju da uzmu kredit zatraže da ih bliže informišu o primeni ove instrukcije.

Izvor: biznis.rs
Prethodni tekstDanas je Međunarodni dan baka
Sledeći tekstŠta sve čeka one koji žele da imaju solarne panele u Srbiji?