Kao što je najavljeno početkom decembra, za najugroženije grane privrede biće obezbeđen još jedan minimalac za zaposlene, a u obaveštenju Poreske uprave navodi se i pod kojim uslovima.

Vlada Republike Srbije donela je 4. decembra 2020. godine Uredbu o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti kovid-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Ko ima pravo?

Pravo na minimalac imaju pravna lica koja kao pretežnu delatnost imaju registrovane sledeće šifre:

 • 5610 – delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
 • 5621 – ketering
 • 5629 – ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
 • 5630 – usluge pripremanja i usluživanja pića
 • 5510 – hoteli i sličan smeštaj
 • 5520 – odmarališta i slični objekti za kraći boravak
 • 5530 – delatnosti kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
 • 5590 – ostali smeštaj
 • 7911 – delatnost putničkih agencija
 • 7912 – delatnost tur-operatora
 • 7990 – ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane sa njima
 • 7711 – iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila

Procedura

Odobrena sredstva biće uplaćena na nemenski račun koji će otvoriti Uprava za trezor, a isplatu će vršiti Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Isplaćena sredstva moći će da se iskoriste zaključno sa 15. februarom 2021. godine, nakon čega će namenski računi biti ugašeni, a neiskorišćena sredstva prebačena u budžet Republike Srbije.

Uslov – zaštita zaposlenih

Poslodavci gube pravo na ovu subvenciju ukoliko smanje broj zaposlenih za više od 10% u periodu od 5. decembra 2020. godine zaključno sa 31. januarom 2021. godine. Jedno se ne računaju zaposleni koji su zaključili ugovor na određeno pre 5. decembra, a koji ističe do 31. januara.

Kontrola

Proveru će vršiti Ministarstvo finansija, pa će u slučaju neispunjenja uslova od privrednog subjeta biti zahtevano da uradi povraćaj iskorišćenih subvencija sa kamatom obračunatom po stopi po kojoj se vrši obračun kamate za kašnjenje u isplati poreskih obaveza, počev od dana kada je iskoristio sredstva do dana kada se vrši povraćaj. Povraćaj sredstva mora da se izvrši u roku od 30 dana.

Prethodni tekstVremeplov, 12.decembar
Sledeći tekstVremeplov, 13.decembar