Jedna stara i neefikasna peć zagađuje kao čak pet starih dizel kamiona.

Milion i po domaćinstava koristi zastarele i neefikasne uređaje za sagorevanje drveta i time postaju najveći individualni zagađivači vazduha. Neophodno je brzo rešavanje tih problema, prenosi Nova ekonomija.

Za sagorevanje treba koristiti efikasne peći, odnosno uređaje sa deklaracijom o energetskoj efikasnosti.

Merama energetske efikasnosti, u koje spadaju izolacija objekata, kao i korišćenje efikasnih uređaja za grejanje, smanjuje se potrošnja energije. Samim tim i računi za struju, gas ili toplotnu energiju biće manji.

Energetska efikasnost se najčešće definiše kroz dva značenja, jedno se odnosi na uređaje, a drugo na mere i ponašanje čiji je cilj da svedemo potrošnju energije na minimum uz uslov da pri tome ne narušimo nivo stambenog komfora, niti efikasnost u obavljanju nekog posla.

Energetski efikasan uređaj je onaj aparat koji ima veliki stepen iskorišćenja, odnosno, male gubitke prilikom transformacije jednog vida energije u drugi.

Mere energetske efikasnosti se primenjuju u cilju smanjenja potrošnje energije.

Borba protiv aerozagađenja

Rezultat povećane energetske efikasnosti su značajne uštede, ali, ne treba zanemariti ni direktan uticaj na očuvanje životne sredine, na smanjenje emisija štetnih gasova i čestica u atmosferi.

Kvalitet vazduha je jedan od najviših prioriteta za očuvanje zdrave životne sredine i zdravlja stanovništva.

U mere energetske efikasnosti spada i nabavka, odnosno zamena uređaja za grejanje. Stari uređaji se menjaju uređajima visoke efikasnosti i sa minimalnim zagađenjem vazduha.

U takve uređaje spadaju toplotne pumpe i uređaji na biomasu. To su uređaji koji se odnose na grejanje, ali energetska efikasnost odnosi se i na efikasne uređaje za hlađenje.

Korišćenje obnovljivih izvora energije

Korišćenje obnovljivih izvora kao energenata, u koje spadaju biomasa, sunčeva energija, vetroeneregija, geotermalna energija, takođe spada u mere energetske efikasnosti.

Vetar, sunce, voda kao izvori za dobijanje električne energije, sve su prisutniji i prema oceni stručnjaka iz brojnih oblasti, to je dobar put koji može značajno doprineti obezbeđenju energetskih potreba stanovništva i privrede uz istovremeno smanjenje ekoloških problema, pre svega zagađenja vazduha.

U različitim oblicima, u Srbiji je najviše zastupljena drvna biomasa kao ogrevno drvo, drvna sečka, briket, pelet.

Stare i neefikasne peći i uređaji štete zdravlju ljudi, izazivaju respiratorna i plućna oboljenja, uzrokuju srčane infarkte, otežavaju disanje astmatičarima.

Zbog svega toga, treba ložiti drvo na pravi način, u adekvatnim pećima i kotlovima sa odgovarajućim sertifikatom i deklaracijom.

Čistiji dimnjak takođe donosi veću bezbednost i čistiji vazduh.

Izrada katastra individualnih ložišta na lokalnom nivou omogućava sprovođenje monitoringa i smanjenje aerozagađenja;

Drvo kao energent daje najjeftiniju energiju, a suvo drvo je čisto gorivo, obnovljivo i gorivo koje se deklariše kao CO2 neutralno, odnosno ne doprinosi oslobađanju gasova koji oštećuju ozonski omotač Zemlje.

Izvor: Nova ekonomija, Foto: Pixabay
Prethodni tekstDo 100.000 dinara za uništenje zelenila i igrališta, deponije
Sledeći tekstDa li je Forza Horizon 4 besplatna?