U poslednje tri godine u svojstvu putnika u autobusu, smrtno je stradalo jedno dete, teže povređeno troje, a lakše 92 deteta. Saobraćajna policija je od početka godine kontrolisala je 11.000 autobusa koji obavljaju organizovan prevoz dece, prema podacima MUP-a. Čak deset vozača je isključeno iz saobraćaja zbog toga što su bili u alkoholisanom stanju.

U jeku priče o destinacijama i iznosima koji roditelji treba da izdvoje za đačke ekskurzije, provera ispravnosti vozila kojima deca putuju, ostaje u drugom planu.

S obzirom da počinje sezona đačkih ekskurzija, Agencija za bezbednost saobraćaja apeluje na sve učesnike u organizovanom prevozu dece, da poštuju propise i pravilnik koji se odnose na taj vid prevoza.

“Imajući u vidu da je u toku period đačkih ekskurzija i rekreativnih nastava, Agencija za bezbednost saobraćaja apeluje na sve učesnike u organizovanom prevozu dece, da zbog zaštite bezbednosti dece i nastavnika obavezno obrate pažnju na propise koji se odnose na organizovani prevoz dece, a posebno na Pravilnik o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece”, piše u saopštenju.

Podseća se da je organizator prevoza dužan je da najkasnije u roku od 48 časova pre otpočinjanja prevoza obavesti nadležni organ unutrašnjih poslova o prevozniku, mestu i vremenu polaska, broju angažovanih autobusa, broju angažovanih vozača autobusa i broju prijavljene dece i drugih lica koja učestvuju u izvođenju putovanja.

MUP je saopštio da je od početka godine saobraćajna policija kontrolisala 11.000 autobusa koji obavljaju organizovan prevoz dece. U 20 slučajeva otkrivena je tehnička neispravnost autobusa, 23 vozača isključena su iz saobraćaja zbog različitih nepravilnosti, a čak desetorica zbog toga što su bili u alkoholisanom stanju.

Psihofizčka spremnost vozača

U apelu Agencije za bezbednost saobraćaja istaknuto je i da su Pravilnikom o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece, propisani su uslovi koje mora da ispunjava vozač koji vrši organizovani prevoz dece.

To znači da je psihofizički sposoban da bezbedno upravlja vozilom, da ima važeći ugovor o radu za vozača, da mora imati najmanje tri godine važeću vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije, da ima lekarsko uverenje o sposobnosti za vozača koje nije starije od godinu dana.

Poštovati sve mere sigurnosti

Takođe, prema pravilniku, mora da poseduje kvalifikacionu karticu vozača za obavljanje poslova profesionalnog vozača, da je pre započinjanja radnog dana u kojem se obavlja prevoz koristio dnevni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje 11 časova, kao i da poseduje dokaze o aktivnostima vozača za tekući dan i prethodnih 28 dana.

Obavljanje organizovanog prevoza dece vrši se autobusom koji poseduje Potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila koja nije starija od 30 dana.

“Napominjemo da prilikom obavljanja organizovanog prevoza dece prevoz se ne sme započeti ukoliko sva deca nisu propisno vezana sigurnosnim pojasem. Takođe, podsećamo da grupa do tridesetoro dece mora imati najmanje jednog grupnog pratioca u saobraćaju, dok je za grupu veću od tridesetoro dece potrebno da bude prisutno najmanje dva grupna pratioca”, piše u saopštenju.

Izvor: Vreme, Foto: Pixabay
Prethodni tekstOdbojkaški klub AS u ekspanziji! Afirmacija dece u prvom planu
Sledeći tekstDo 100.000 dinara za uništenje zelenila i igrališta, deponije