Grad Beograd, preko Fondacije za mlade talente grada Beograda, raspisuje Javni poziv za dodelu bespovratnih novčanih sredstava u visini osnovnog paketa štampanih udžbenika za prvi i drugi razred (za predmete: matematika, srpski jezik/maternji jezik, svet oko nas i strani jezik kao obavezan predmetza učenike javnih osnovnih škola na teritoriji grada Beograda za školsku 2021/2022. godinu.

Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih novčanih sredstava imaju svi roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici dece upisane u prvi i drugi razred javnih osnovnih škola za školsku 2021/2022 na teritoriji grada Beograda, osim učenika koji su dobili besplatne udžbenike po programu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Prijave na javni poziv u pisanom obliku na obrascu prijave dostavljaju se na adresu: Fondacija za mlade talente, Trg Nikole Pašića 6, Beograd ili se vrše elektronskim putem na sajtu Fondacije za mlade talente grada Beograda na adresi:

www.fondzamladebeograd.rs

VIŠE INFORMACIJA

http://www.fondzamladebeograd.rs/155-javnipoziv2021.html

Izvor: zemun.rs
Prethodni tekstAnimacija za decu na keju
Sledeći tekstUskoro 16. beogradski karneval brodova