Srpska pravoslavna crkva (SPC) danas slavi svetog proroka Iliju, Ilindan, što je narodni naziv za ovaj praznik.

Kod Srba je česta esnafska slava, slave ga kožari, taksisti, električari, piloti. On je i zaštitnik srpskog ratnog vazduhoplovstva.

Bogovidac, čudotvorac, revnitelj vere Božje, Sveti Ilija bio je rodom od plemena Aronova iz grada Tesvita, zbog čega je prozvat Tesvićanin. Kad se Ilija rodio, otac njegov Savah vide anđele Božje oko deteta, kako ognjem dete povijaju i plamen mu daju da jede.

To bi predznamenje Ilijinog plamenog karaktera i njegove bogodane sile ognjene. Svu mladost svoju proveo je u bogomisliju i molitvi, povlačeći se često u pustinju, da u tišini razmišlja i moli se.

U to vreme carstvo jevrejsko beše razdeljeno na dva nejednaka dela: carstvo Judino obuhvatajući samo dva plemena, Judino i Venijaminovo, sa prestonicom u Jerusalimu, i carstvo Izrailjevo obuhvatajući ostalih 10 plemena sa prestonicom u Samariji.

Prvim carstvom vladahu potomci Solomonovi, a drugim potomci Jerovoama, sluge Solomonova. Najveći sukob imaše prorok Ilija sa Izrailjskim carem Ahavom i njegovom opakom ženom Jezaveljom. Jer ovi se klanjahu idolima i odvraćahu narod da služi Bogu jedinome i živome.

Pri tom još Jezavelja, kao Sirijanka, nagovori muža te podiže hram sirijskome Bogu Vaalu i odredi mnoge sveštenike na službu tome lažnom bogu. Velikim čudesima Ilija dokaza silu i vlast Božju: on zatvori nebo, te ne bi kiše tri godine i šest meseci; spusti oganj s neba i zapali žrtvu Bogu svome, dok žrečevi Vaalovi to ne mogoše učiniti; svede kišu s neba molitvom svojom; čudesno umnoži brašno i ulje u kući udovice u Sarepti, i vaskrse joj umrlog sina, proreče Ahavu da će mu psi krv lizati, i Jezavelji da će je psi izesti, što se i dogodi; i druga mnoga čudesa učini i događaje proreče.

Na Horivu razgovaraše s Bogom i ču glas Božji u tihom svetlom povetarcu. Pred smrt uze Jeliseja i odredi ga za naslednika u proročkom zvanju, svojim ogrtačem preseče vodu u Jordanu, i najzad bi uzet na nebo u ognjenim kolima sa ognjenim konjima.

Na Tavoru javio se zajedno s Mojsejem Gospodu Isusu Hristu. Pred kraj sveta opet će se Ilija javiti da suzbije silu Antihristovu (Otkrovenje Jovanovo 11).

Izvor: RTV
Prethodni tekstVremeplov, 2. avgust
Sledeći tekstSećanje na osam decenija od stradanja Srba u Glini