Grad Beograd, kao jedinica lokalne samouprave može da konkuriše na Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave.

Gradske opštine, među kojima je i GO Zemun ne mogu da budu deo ovog Programa.

U nadležnosti Grada Beograda, nakon potpisivanja Ugovora sa Ministarstvom rudarstva i energetike je da putem javnih poziva bira izvođače radova (privredne subjekte) i krajnje korisnike (fizička lica). Takođe Grad će formirati Komisiju za izbor krajnjih korisnika, kao i posebnu Komisiju za izlazak na teren i utvrđivanje izvedenih radova.

Stambeni objekti koji mogu biti predmet sufinansiranja putem ovog Pilot projekta treba da budu sagrađeni u skladu sa zakonom koji je važio u momentu njihove izgradnje.

Potrebno je da je objekat upisan prema zemljišnim knjigama tj. izgrađen pre donošenja Zakona o planiranju i  izgradnji, ili sagrađen u skladu sa građevinskom dozvolom (nije obavezna upotrebna dozvola), ili legalizovan u skladu sa Zakonom o ozakonjenju.

Za sufinansiranje radova mogu da konkurišu svi građani, kao i stambene zajednice.

Struktura troškova je trodelna i to: 50 % radova finansiraju domaćinstva, 25 % radova finansira Ministarstvo RE – Uprava za energetsku efikasnost, bespovratno i 25 % radova finansiraju jedinice lokalne samouprave – Grad Beograd, bespovratno.

Troškove izrade potrebne dokumentacije za prijavu snosi vlasnik objekta i nije deo finansijske podrške projekta.

Očekuje se daće javni poziv za građane biti raspisan početkom jula meseca.

U toku je priprema ugovora sa bankama o povoljnom kreditiranju, tako da će u narednom ciklusu, koji se planira krajem godine, a najkasnije početkom 2022. građani sredstva moći da dobiju iz kredita.

Možete konkurisati za:

 • Zamenu spoljnih prozora i vrata
 • Postavljanje termičke izolacije zidova, krova, tavanica, zidova, podova…
 • Ugradnju novog izvora toplote koji kao gorivo koristi:
 • Nabavku kotla na drvnu biomasu (pelet, briket, sečka, pirolizu drveta) – prirodan gas – tečni naftni gas  (Kotao za gas može da se finansira, ali ne i priključak)
 • Ugradnju toplotne pumpe
 • Zamenu postojećeg kotla efikasnijim kotlom (grejač prostora ili kombinovani grejač),
 • Ugradnju toplotnih pumpi (grejač prostora ili kombinovani grejač),
 • Ugradnju elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi,
 • Opremanje radijatora sa termostatskim ventilima i ostalom neophodnom armaturom,
 • Opremanje sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote objektu (kalorimetri, delitelji toplote, balans ventili),
 • Zamenu postojećih i ugradnja novih efikasnih uređaja za klimatizaciju,
 • Zamenu postojećih ili ugradnjom novih sistema za ventilaciju sa rekuperacijom toplote;
 • Ugradnju solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode.

Izvor: zemun.rs

Prethodni tekstUskoro nova pravila za ulazak u Austriju
Sledeći tekstVirtuelni sajam zapošljavanja – mesta ograničena, počela prijava