Sekretarijat za sport i omladinu Beograda objavio je poziv za sufinansiranje projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora za vreme trajanja letnjeg raspusta 2020/2021. godine.

Rok za podnošenje predloga programa za rad sa talentima, za snaženje aktivizma, socijalno uključivanje, pravilno i korisno trošenje slobodnog vremena, neformalno obrazovanje, bezbedonosnu edukaciju i borbu protiv vršnjačkog nasilja i nasilja u porodici, projekata koji su namenjeni marginalizovanim grupama i onima koji rastu u disfunkcionalnim porodicama, kao i iz oblasti nauke, umetnosti i podučavanja tradicionalnim starim zanatima i veštinama, ističe 29. aprila.

Predviđeni sadržaji su namenjeni učenicima završnog razreda osnovne škole i srednjoškolcima, a realizovaće se u periodu od 1. jula do 31. avgusta i biće besplatni za sve učesnike.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 011/715-7430 ili u Sekretarijatu za sport i omladinu, Kraljice Marije 1/HX (kancelarija na 20-om spratu) svakog radnog dana od 9 – 14 časova.

Obrasci i prijava, kao i uputstvo o kriterijumima za podnosioce predloga mogu se preuzeti na linku

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1782233-poziv-za-dostavljanje-predloga-projekta-od-javnog-interesa-u-oblastima-omladinskog-sektora-koje-ce-se-sufinansirati-grad-beograd—sekretarijat-za-sport-za-vreme-trajanja-letnjeg-raspusta-2020-2021-godine/

Izvor: zemun.rs