Od 2000. godine mladi širom naše planete tematski obeležavaju svoj dan, Međunarodni dan mladih 12. avgust.

Kancelarija za mlade grada Beograda će ove godine od 18 do 22 časa na platou ispred ulaza 6 kod tržnog centra ”Galerija” u ‘Beogradu na vodi organizovati kulturne manifestacije, radionice, trbine i radionice na zajedničku temu ”Potnecijal mladih kao partnera u današnjem globalnom društvu”.

Za ovu priliku, uz učešće opštinskih kancelarija za mlade, obezbeđeni su promotivni materijali i brošure  čiji je cilj da pokažu ideje za afirmaciju i uključivanje mladih u društvo i proces odlučivanja.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iz 2019. godine u ukupnoj populaciji Beograda mladih od 15-29 godina je približno 267.000, a prestonica je ”starija” od republičkog proseka (43 godine).

U Zemunu živi 27.770 mladih,  koji čine blizu trećinu stanovništva, dok je prosečna starost populacije 42 godine.

Od 2009. godine pod okriljem opštinske uprave Zemun aktivno radi Kancelarija za mlade koja je u proteklom periodu realizovala sijaset projekata opremanja prostora savremenim komunikacionim tehnologijama, brojne edukacije, sajmove srednjih škola i fakulteta, predstavljanja kulturnog stvaralaštva, aktivnog zapošljavanja, elektronskog poslovanja, nagrađivanja najuspešnijih učenika i studenata, pružajući pravu šansu za afirmaciju mladih.

Izvor: zemun.rs