Redovan konkurs za upis dece u vrtiće staropazovačke opštine završen je krajem aprila. U toku je obrada podnetih prijava i formiranje preliminarnih rang lista mališana.

Komisija za prijem dece u PU Radost iz Novih Banovaca već je utvrdila i istakla Listu primljene dece po objektima  za radnu 2021/2022. godinu. Svi kapaciteti su popunjeni. Upis je vršen preko e-Uprave i za narednu godinu primljeno je 160 prijava. Upisana su sva deca koja su zadovoljavala kriterijume, a mimo liste su samo mališani koji ove godine nisu imali navršenu godinu dana i njihove prijave će biti dodatno razmatrane u novembru, istakla je Nataša Vukin, čaln Upisne komisije PU Radost. Tokom letnjih meseci u ovoj ustanovi je planirana i adaptacija novoupisane dece i roditelja.

Interesovanje za upis u staropazovački Poletarac je takođe veliko. Ova ustanova koja obuhvata 13 vrtićkih objekata, u konkursnom roku primila je čak 600 prijava za upis nove dece. Rezultati konkursa u PU “Poletarac” biće objavljeni 18. juna 2021. godine, na sajtu ustanove kao i na ulaznim vratima svih većih objekata.

Izvor: rtvstarapazova.rs