1821. – Rođen dr Đorđe Natošević, lekar, profesor i direktor Srpske gimnazije u Novom Sadu, nadzornik svih srpskih škola u Austro-Ugarskoj, urednik i izdavač prvog srpskog pedagoškog lista „Školski list“, prvi srpski enigmatski teoretičar, predsednik Matice srpske (Slankamen, 31. 07. 1821 – Karlovac, 22. 07. 1886)

1941. – Rođen dr Ilija Đoković, profesor Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu (Beograd, 31. 07. 1941 – Beograd, 18. 07. 2014)

1979. – Umro Milenko Šerban, slikar i scenograf, profesor Akademije primenjenih umetnosti u Beogradu (Čerević, 04. 04. 1907 – Beograd, 31. 07. 1979)

2005. – Umro Eugen Gvozdanović, dirigent i kompozitor, direktor Opere Srpskog narodnog pozorišta i profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu (Petrovaradin, 10. 02. 1933 – Novi Sad, 31. 07. 2005)

2007. – Umro dr Petar Arežina, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, direktor Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ (Beograd, 1928 – Beograd, 31. 07. 2007)

2014. – Umro Milovan Bata Dedijer, sudija Vrhovnog suda Srbije, predsednik Republičkog odbora za rešavanje pitanja sukoba interesa (Beograd, 1936 – 31. 07. 2014)

2017. – Umro Milan Pališaški, arhitekta, profesor Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, član Akademije arhitekture Srbije (Bačka Palanka, 14. 07. 1927 – Beograd, 31. 07. 2017)

Prethodni tekstSuzbijanje komaraca: Na ovim lokacijama će biti akcija zaprašivanja
Sledeći tekstDetoksikacija grožđem