1876. – Rođen Borisav Stanković, književnik (Vranje, 31. 03. 1876 – Beograd, 22. 10. 1927)

1826. – Rođen Novak Radonić, slikar (Mol, 31. 03. 1826 – Sremska Kamenica, 11. 07. 1890)

1876. – Rođen Borisav Stanković, književnik (Vranje, 31. 03. 1876 – Beograd, 22. 10. 1927)
Jedan od naših najvećih pripovedača, analitičar društvenih, političkih i psiholoških procesa u jednom prelaznom vremenu, Stanković je opisao patrijahalni svet Vranja, raslojavanje i degeneraciju starih trgovačkih porodica. Likovima u njegovim delima celim bićem gospodare strast i dert, dovodeći ih u sukob s patrijahalnim moralom sredine. Najpoznatija Stankovićeva dela su pripovetke „Stari dani“, drame „Tašana“ i „Koštana“ i roman „Nečista krv“.

1904. – Rođen Đorđe Andrejević – Kun, slikar i grafičar, profesor Akademije likovnih umetnosti u Beogradu, akademik (Vroclav, 31. 03. 1904 – Beograd, 17. 01. 1964)

1922. – Rođen Slava Bogojević, slikar (Niš, 31. 03. 1922 – Beograd, 15. 12. 1978)

1930. – Rođen Berislav Kosier, književnik (Beograd, 31. 03. 1930 – Beograd, 30. 05. 2002)

1934. – Zemun pripojen Beogradu

1937. – Osnovana Muzička akademija u Beogradu

1946. – Rođena Lokica Stefanović, arhitekta, balerina i baletski pedagog (Beograd, 31. 03. 1946)

1997. – Umro Nandor Glid, vajar, profesor Fakulteta primenjenih umetnosti i dizajna, rektor Univerziteta umetnosti u Beogradu (Subotica, 12. 12. 1924 – Beograd, 31. 03. 1997)

2009. – Umro Boško Karanović, slikar i grafičar, profesor Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, utemeljivač moderne srpske grafike, jedan od osnivača „Grafičkog kolektiva (Bosanska Krupa, 05. 01. 1924 – Beograd, 31. 03. 2009)

2018. – Umro Miodrag Mitrović, direktor Astronomske opservatorije u Beogradu, predsednik Udruženja učesnika omladinskih radnih akcija Beograda, potpredsednik Udruženja učesnika ORA i volontera Srbije ( 1940 – Beograd, 31. 03. 2018)