Prvi školski dan nakon zimskog raspusta bio je ponedeljak 18. januar, a kao što je i ranije bilo reči, nastava se odvija po modelu od 1. septembra.

Učenici od prvog do četvrtog razreda imaće svakodnevnu nastavu u školi, u manjim grupama, dok će stariji osnovci nastavu pohađati naizmenično, neposredno i na daljinu, takođe u manjim grupama. Nastava u srednjim školama takođe će se odvijati kao i na početku školske godine, u septembru 2020. godine, a to znači da će srednjoškolci jednu nedelju ići u školu, a potom jednu nedelju učiti na daljinu.

Rapored nastave po razredima pogledajte u nastavku:

Raspored nastave za I razred osnovne škole

Ponedeljak, 25. januar 2021.

 • Srpski jezik – Pisanje novogodišnje čestitke – utvrđivanje
 • Matematika – Brojevna prava – obrada
 • Digitalni svet – Odgovorno upravljanje digitalnim uređajima – obrada

Utorak, 26. januar 2021.

 • Srpski jezik – Novogodišnji čas, jezičke igre – utvrđivanje
 • Matematika – Brojevna prava – utvrđivanje
 • Svet oko nas – Sedmica – utvrđivanje

Sreda, 27. januar 2021.

 • Sveti Sava, školska slava

Četvrtak, 28. januar 2021.

 • Srpski jezik – Novogodišnji praznici, govorna vežba – utvrđivanje
 • Matematika – Redni brojevi – obrada
 • Svet oko nas -Snalaženje u vremenu – sistematizacija/provera znanja

Petak, 29. januar 2021.

 • Srpski jezik – Čitanje i pisanje – utvrđivanje
 • Matematika – Redni brojevi – utvrđivanje
 • Engleski jezik – Uputstva i nalozi; izražavanje pripadanja/nepripadanja; brojevi do 10… – utvrđivanje

Raspored nastave za II razred osnovne škole

Ponedeljak, 25. januar 2021.

 • Srpski jezik – Domaća lektira: Hans Kristijan Andersen: Devojčica sa šibicama – obrada
 • Matematika – Za toliko veći i toliko puta veći broj – utvrđivanje
 • Engleski jezik – Iskazivanje potreba, oseta, osećanja… – utvrđivanje i obrada

Utorak, 26. januar 2021.

 • Srpski jezik – Domaća lektira: Hans Kristijan Andersen: Devojčica sa šibicama – utvrđivanje
 • Matematika – Množenje broja 6 i brojem 6 – obrada
 • Svet oko nas – Merenje vremena i časovnik – obrada

Sreda, 27. januar 2021.

 • Sveti Sava, školska slava

Četvrtak, 28. januar 2021.

 • Srpski jezik – Naš projekat – Novogodišnje čestitke i poruke – utvrđivanje
 • Matematika – Množenje broja 6 i brojem 6 – utvrđivanje
 • Svet oko nas – Koliko je sati i minuta – obrada

Petak, 29. januar 2021.

 • Srpski jezik – Kreativne slagalice – igrom kroz znanje – utvrđivanje
 • Matematika – Množenje broja 7 i brojem 7 – obrada
 • Muzička kultura – Himna Svetom Savi – obrada

Raspored nastave za III razred osnovne škole

Ponedeljak, 25. januar 2021.

 • Srpski jezik – Upotreba velikog slova u pisanju naziva praznika – utvrđivanje
 • Matematika – Ugao – obrada
 • Engleski jezik – Izražavanje dopadanja i nedopadanja; pripadanja i nepripadanja… – utvrđivanje i obrada

Utorak, 26. januar 2021.

 • Srpski jezik – Pozivnica, čestitka, pismo – obrada
 • Matematika – Vrste uglova – obrada
 • Priroda i društvo – Sličnosti i razlike među tečnostima – obrada

Sreda, 27. januar 2021.

 • Sveti Sava, školska slava

Četvrtak, 28. januar 2021.

 • Srpski jezik – Pišemo novogodišnje čestitke – utvrđivanje
 • Matematika – Normalne prave; crtanje normalnih pravih – obrada
 • Priroda i društvo – Voda i druge tečnosti kao rastvarači – obrada

Petak, 29. januar 2021.

 • Srpski jezik – Himna Svetome Savi – obrada
 • Matematika – Normalne prave. Crtanje normalnih prava – utvrđivanje
 • Muzička kultura – Praznične pesme – obrada

Raspored nastave za IV razred osnovne škole

Ponedeljak, 25. januar 2021.

 • Srpski jezik – M. Alečković: Novogodišnja pesma – obrada
 • Matematika – Sabiranje i oduzimanje u skupu N, (2. deo) – obnavljanje
 • Engleski jezik – Izražavanje dopadanja i nedopadanja; pripadanja i nepripadanja… – utvrđivanje i obrada

Utorak, 26. januar 2021.

 • Srpski jezik – Bibliotekarka nam preporučuje – utvrđivanje
 • Matematika – Drugi pismeni zadatak (površina pravougaonika i kvadrata); sabiranje i oduzimanje u skupu N, 2. deo – provera
 • Priroda i društvo – Prirodna bogatstva i delatnosti ljudi u Srbiji – utvrđivanje

Sreda, 27. januar 2021.

 • Sveti Sava, školska slava

Četvrtak, 28. januar 2021.

 • Srpski jezik – Zanimljive stranice dečje štampe – utvrđivanje
 • Matematika – Ispravka drugog pismenog zadatka – utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Prirodna bogatstva i delatnosti ljudi u Srbiji – provera

Petak, 29. januar 2021.

 • Srpski jezik – Pisanje brojeva – obrada
 • Matematika – Rogljasta i obla tela – obrada
 • Muzička kultura – Himna Svetom Savi – K. Stanković – obrada i obnavljanje

Raspored nastave za V razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 25. januar 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Umetnička bajka: Grozdana Olujić (bajka po izboru) – obrada
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Prevođenje decimalnog zapisa u razlomak – obrada
 • 9.10 – 9.40… Istorija – Grčko-persijski ratovi i Peloponeski rat – obrada

Utorak, 26. januar 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Prevođenje decimalnog zapisa u razlomak – utvrđivanje
 • 8.35 – 9.05… Srpski jezik – Jezička kultura – odlike umetničke bajke – vežbanje, utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Biologija – Život u vodi – uslovi života, adaptacije organizama – obrada

Sreda, 27. januar 2021.

 • Sveti Sava, školska slava

Četvrtak, 28. januar 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Prevođenje razlomaka u decimalan zapis – obrada
 • 8.35 – 9.05… Engleski jezik – Izražavanje mišljenja, slaganja i neslaganja – obrada i utvrđivanje…
 • 9.10 – 9.40… Biologija – Vodene i amfibijske životinje, vodene biljke, utvrđivanje

Petak, 29. januar 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Brojevi; Brojevi – osnovni, redni, zbirni – ponavljanje, obrada
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Razlomci – vežbanje
 • 9.10 – 9.40… Informatika i računarstvo – Računarski programi (Računarski programi, Vizuelni programski jezik Scratch), obrada/vežbanje

Raspored nastave za VI razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 25. januar 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Domaća lektira – Vesna Aleksić: Kaljavi konj – obrada
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Množenje racionalnih brojeva zapisanih u decimalnom obliku – utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Istorija – Sticanje crkvene samostalnosti; Srbija u XII i početkom XIII veka – obrada, utvrđivanje

Utorak, 26. januar 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Množenje racionalnih brojeva – utvrđivanje
 • 8.35 – 9.05… Srpski jezik – Pravopisna rešenja u vezi sa glasovnim promenama – vežbanje
 • 9.10 – 9.40… Fizika – Merila i merni instrumenti. Direktno i indirektno merenje (merenje dužine i vremena) – obrada

Sreda, 27. januar 2021.

 • Sveti Sava, školska slava

Četvrtak, 28. januar 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Množenje racionalnih brojeva – utvrđivanje
 • 8.35 – 9.05… Engleski jezik – Opisivanje radnji, iskustava i događaja u prošlosti – obrada i utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Fizika – Merila i merni instrumenti. Direktno i indirektno merenje (merenje površine) – obrada

Petak, 29. januar 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Glasovne promene – vežbanje
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Svojstva računskih operacija u skupu racionalnih brojeva – obrada
 • 9.10 – 9.40… Informatika i računarstvo – Karel – uslovna petlja i grananje, obrada/vežbanje

Raspored nastave za VII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 25. januar 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – Narodna bajka (jedna po izboru): Međedović / Čudotvorni prsten / Zlatoruni ovan – obrada
 • 10.20 – 10.50… Matematika – Oduzimanje polinoma – utvrđivanje
 • 10.55 – 11.25… Istorija – Ujedinjenje Italije i ujedinjenje Nemačke – obrada, utvrđivanje

Utorak, 26. januar 2021.

 • 9.45 – 10.15… Matematika – Sabiranje i oduzimanje polinoma – utvrđivanje
 • 10.20 – 10.50… Srpski jezik – Poslovice, izreke; pitalice; zagonetke – ponavljanje
 • 10.55 – 11.25… Biologija – Razmnožavanje i ciklusi razvića biljaka sa semenom; Razmnožavanje i ciklusi razvića biljaka – utvrđivanje

Sreda, 27. januar 2021.

 • Sveti Sava, školska slava

Četvrtak, 28. januar 2021.

 • 9.45 – 10.15… Matematika – Sabiranje i oduzimanje polinoma, utvrđivanje
 • 10.20 – 10.50… Engleski jezik – Izražavanje mišljenja – slaganja i neslaganja (Questiontags ) – utvrđivanje
 • 10.55 – 11.25… Fizika – Sile trenja. Uticaj ovih sila na kretanje tela – obrada / Sile trenja i sile otpora sredine. Uticaj ovih sila na kretanje tela – utvrđivanje

Petak, 29. januar 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – Književnost: Petar Kočić: Kroz mećavu – obrada
 • 10.20 – 10.50… Matematika – Pojam i vrste mnogouglova – obrada
 • 10.55 – 11.25… Informatika i računarstvo – Grananje (Grananje u programima, Naredbe if..else, Naredbe if..elif..else), obnavljanje

Raspored nastave za VIII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 25. januar 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Dobrica Ćosić: Deobe (odlomak) – obrada
 • 12.05 – 12.35… Matematika – Mreža i površina piramide – utvrđivanje
 • 12.40 – 13.10… Istorija – Prilike u Evropi i svetu po završetku Velikog rata – utvrđivanje
 • 13.15 – 13.45… Fizika – Električno polje, sistematizacija

Utorak, 26. januar 2021.

 • 11.30 – 12.00… Matematika – Površina pravilne piramide – obrada
 • 12.05 – 12.35… Srpski jezik – Mesne i vremenske rečenice – obrada
 • 12.40 – 13.10… Biologija – Urbani ekosistemi – specifičnost, biocenoza – obrada
 • 13.15 – 13.45… Engleski jezik – Kultura: Sistem obrazovanja u SAD; Utvrđivanje gradiva – utvrđivanje, sistematizacija

Sreda, 27. januar 2021.

 • Sveti Sava, školska slava

Četvrtak, 28. januar 2021.

 • 11.30 – 12.00… Matematika – Površina pravilne piramide – utvrđivanje
 • 12.05 – 12.35… Informatika i računarstvo – Jednodimenzioni nizovi (Unos podataka u jednodimenzioni niz, Prikaz podataka), obrada/vežbanje
 • 12.40 – 13.10… Fizika – Uslovi nastanka električne struje i izvori električne struje-obrada
 • 13.15 – 13.45… Biologija – Kopneni ekosistemi – poređenje ekosistema, sistematizacija

Petak, 29. januar 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Mesne i vremenske rečenice – vežbanje
 • 12.05 – 12.35… Matematika – Površina pravilne piramide – utvrđivanje
 • 12.40 – 13.10… Geografija – Osnovne odlike stanovništva – obrada
 • 13.15 – 13.45… Hemija – Hemijska svojstva zasićenih i nezasićenih ugljovodonika, 1 deo, obrada
Izvor: Dan u Beogradu
Prethodni tekstVremeplov, 25.januar
Sledeći tekst”Pažljivko” za zemunske osnovne škole