Zakon o saobraćaju koji nalaže da deca do pet godina moraju biti obavezno u sedištima, proširen je i dopunjen jer se pokazalo da nije sveobuhvatan. Prema tome, deca starija od četiri godine i viša od 135cm moraju sedeti u busterima.

Sugrađani su podeljeni po pitanju bezbednosnih sedišta za decu, i dok jedni ne mogu da zamisle prevoz dece bez sedišta drugi ih ne koriste.

Najblaža kazna iznosi pet hiljada dinara, ako se dete prevozi na zadnjem sedištu van bezbednosnog sedišta. Postoje i strože kazne ukoliko se ne poštuje ono što zakon predvidja.

Ukoliko se dete prevozi na suvozačevom sedištu u krilu osobe, predviđeno je podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, zaprećena je novčana kazna od 20 do 40 hiljada dinara i 6 kaznenih poena za vozače. I onaj najteži oblik je da se dete prevozi u krilu vozača, a za to je predviđeno podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka gde je predviđena kazna od najmanje 15 dana zatvora ili novčana kazna od 100 do 120 hiljada dinara uz 14 kaznenih poena i zabranu upravljanja vozilom u trajanju od najmanje 8 meseci.

Auto-sedište se kupuje prema visini, telesnoj težini i godinama deteta. Zbog bezbednosti, koja je na prvom mestu, treba biti upoznat sa zakonom i ne dovoditi svoje dete u situacije koje su opasne po njihov a i vaš život.

Izvor: rtvstarapazova.rs