Javni uvid u nacrt izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Banovci (Stari Banovci, Novi Banovci, Banovci – Dunav) održava se do 30. juna. Naručilac je Opština Stara Pazova, a obrađivač Plana JUP Urbanizam.

Građevinsko područje Banovaca je podeljeno na 71 blok. Izmenama i dopunama su obuhvaćeni pojedini blokovi ili delovi pojedinih blokova:

– Centralni deo bloka 43, podblok 43b, koji obuhvata centralnu zonu naselja i smešten je uz naseljsku saobraćajnicu–Ulicu Svetosavska: Prostorna preraspodela podblokova na način da se podblok 43b proširi ka jugu, odnosno umanjenjem površine podbloka 43v. Ne menjaju se pravila građenja definisana postojećim planom u okviru podblokova;

– Jugoistočni izdvojeni deo bloka 56 (turističko rekreativna namena): Ukidanje obaveze izgradnje lovačkog doma u delu bloka br. 56 uz definisanje minimalne površine parcele od 300 m2, površina namenjena turizmu i rekreaciji.

 Deo bloka 29, Ulica Nova 15: Ukinuti planiranu regulaciju ulice Nova 15;

– Regulacija Ulice Predraga Večerinca: Uvođenje nove regulacije ulice Predraga Večerinca;

– Priobalje, spust prema Dunavu – kat. parcela br. 1926/3 k.o. Stari Banovci i deo bloka 42: Uvođenje nove regulacije u zoni priobalja u delu bloka 42, parcela 1926/3 k.o. Surduk;

 Priobalje, spust ka Dunavu – kat. parcela br. 1023 k.o. Novi Banovci i deo bloka 60: Uvođenje nove regulacije u zoni priobalja u delu bloka 60, parcela 1023 k.o. Surduk;

– Izdvojeni južni deo bloka 55: Podela bloka 55 na podblokove 55a i 55b sa izmenom pravila građenja. U podbloku 55a uz Ulicu Svetosavsku dozvoljena je izgradnja objekata maksimalne spratnosti P+2+Pk, a u ostalim delovima podbloka P+1+Pk(Pe). U podbloku 55b maksimalno dozvoljena spratnost je P+4+Pk;

– Deo bloka 44 uz naseljsku saobraćajnicu – Ulica Svetosavska: Izmena pravila građenja bloka 44; U podcelinama 44a i 44v, prema Svetosavskoj ulici maksimalna spratnost je P+G(M)+4+Pk (Pe). U ostatku bloka 44 kao i podcelinama 44b i 44g maksimalna spratnost objekata je P+2+Pk(Pe) osim uz Svetosavsku ulicu gde je maksimalna spratnost P+G(M)+4+Pk (Pe).

– Javna površina – Ulica Vojvođanska: Uvođenje tri planirana bunara u okviru koridora Vojvođanske ulice po primedbi JKP Vodovod i kanalizacija;

– Blok 45: Izmena pravila građenja bloka 45: Za individualno stanovanje minimalna veličina parcele je 500 m2. Maksimalna spratnost objekata iznosi P+1+Pk. Za višeporodično stanovanje minimalna veličina parcele je 1500 m2. Maksimalna spratnost objekata iznosi P+2+Pk (Pe);

– Blok 30: Izmena pravila građenja bloka 30. Dozvoljena spratnost je P+1+Pk osim za objekte kolektivnog stanovanja uz regulaciju Ulice Milenka Pevca čija je maksimalna dozvoljena spratnost P+4+Pk.

Nacrt Izmena i dopuna Plana generalne regulacije može se pogledati u prizemlju zgrade Opštine u Staroj Pazovi, kao i na sajtu Opštine. Javna sednica Komisije za planove SO Stara Pazova održaće se 2. jula u 15 sati.

Izvor: eKapija
Prethodni tekstIzmene režima javnog prevoza zbog Beogradskog maratona
Sledeći tekstVremeplov, 6. jun