Svetski dan izbeglica – 20. jun, posvećen je ljudima koji su ostali bez doma, bez porodice, posla i imovine, koji su prisiljeni da traže sigurnu zemlju ili su našli novi dom negde daleko.

Gradska opština Zemun je od prvog talasa izbeglica sa prostora bivše Jugoslavije radila na njihovom zbrinjavanju. Danas je Zemun opština sa najvećim brojem izbeglih i interno raseljenih lica, u odnosu na broj stanovnika, koja su formirala domaćinstva u naseljima Altina, Grmovac, Busije, Plavi Horizont i Batajnica. Kontinuiranom podrškom Gradska opština Zemun pomaže izbeglim i interno raseljenim licima da se što bolje integrišu u društvo.

Gradska opština Zemun će i nadalje biti pokrovitelj i suorganizator mnogobrojnih kulturno-umetničkih i sportskih manifestacija posvećenih ovoj populaciji.

Izvor: zemun.rs