Desa Kerečki Mustur

Desa Kerečki Mustur – 31. 08. 1936 – 26. 04. 2011

Desa Kerečki Mustur rođena je 1936.god. u Batajnici, diplomirala je na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu 1962.god. u klasi profesora Nedeljka Gvozdenovica. Član ULUS-a, LADE i ULUZ-a. Dobitnik zvanja istaknutog umetnika. Izlagala je na preko 20 samostalnih izložbi i mnogim grupnim u zemlji i inostranstvu. Slike joj se nalaze u mnogim privatnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu: Španija, Grčka, Francuska, Nemačka, Austrija, Amerika. Sarađivala je sa više inostranih galerista. Bila je učesnik mnogobrojnih kolonija. Bavila se i ilustrovanjem knjiga.

Sa pojavom Dese Kerecki u naše slikarstvo ponovo ulazi estetika lepog, neobilnog, nežnog.

Vizija mladih žena, poetičnih likova i razvijorenih kosa, koje slikarka stavlja u centar jednog osobenog cvetnog kosmosa- najčešće deluju kao da su viđene i naslikane u snu, verovatno i zato što su viđene i naslikane u snu, verovatno i zato što likovni postupak i poetičnost kojom zrače ova platna nosi veoma mnogo od kvaliteta sna u sebi, ali sna posebne vrste.