Posle prelaska vinčanske deponije u ruke privatnog partnera, JKP „Gradska čistoća“ neće imati gde da skladišti ovu vrstu otpada, pa planira da izgradi postrojenja i na Umki i u Surčinu, kao u „Reva“ u Krnjači.

Tokom prvog kvartala ove godine, biće pribavljena dozvola za postrojenja u Umci, gde će se dovoziti otpad sa Čukarice, Rakovice, Voždovca i sa Savskog venca.

– Efekti uspostavljanja deponije „Umka“ su višestruki. Smanjenje troškova transporta budućih korisnika, povećana produktivnost zbog blizine istovara za četiri navedene opštine, kao i smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu koja nastaje prilikom transporta otpada – navodi se u programu poslovanja JKP „Gradske čistoće“ za 2021. godinu.

– Pribavljanje dozvola za lokaciju „Surčin“ očekuje se tokom drugog i četvrtog kvartala, a ovde će se dovoziti građevinski otpad sa Novog Beograda, iz Zemuna i Surčina.

Kao prvo postrojenje izabrana je lokacija Reva u blizini Dunava. Na dozvolu se još čeka, a očekuje se da zemljište bude spremno za eksploataciju od marta.

– Na lokaciji je potrebno izgraditi plato za postrojenje koje reciklira građevinski i otpad koji nastaje rušenjem. Završetak izgradnje platoa očekuje se u drugom kvartalu ove godine – plan je „Čistoće“.

Izvor: novosti.rs