Od 1. januara 2021. povećava se neoporezivi iznos zarade i to sa 16.300 dinara na 18.300 dinara mesečno.

Na ovaj način, trebalo bi da se obezbedi smanjenje fiskalnog opterećenja prihoda koje fizička lica ostvare po osnovu rada.

Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana takođe je predviđeno produženje važenja olakšica za zapošljavanje novih licca do kraja 2021. godine. Ove olakšice se odnose na pravo na povraćaj dela plaćenog poreza po osnovu zarade novozaposlenog lica od 65 do 75 odsto, u zavisnosti od broja novozaposlenih lica, sa 31. decembra 2020. godine na 31. decembar 2021. godine.