Radnici ”Čistoće” kopmletno su očistili i oprali sve ulice na Gardošu, parking prostor i plato Milenijumske kule i Gardoške tvrđave.

U prethodnoj akciji uklonjeno je smeće i šiblje, trava i korov u ulicama i na stepeništima koja vode do simbola Zemuna.

Gradska opština u saradnji sa JKP ”Gradska čistoća” nastavlja da svakodnevno sprovodi aktivnosti na održavanju komunalnog reda.

Izvor: zemun.rs