U toku su radovi na drugoj fazi izgradnje vodovodne mreže u naselju Grmovac.

Radovi podrazumevaju montažu vodovodne armature, hidranata, šahtova i cevi, kao i izradu kućnih priključaka.

Predviđena dužina nove sekundarne vodovodne mreže je oko 7,3 kilometara u 15 ulica. Po završetku navedenih radova u ovom zemunskom naselju biće izgrađeno više od 20 kilometara mreže, što uključuje tranzitni, distributivni cevovod i sekundarnu mrežu. Neto vrednost radova je 33,8 miliona dinara. Ovim će biti zaokružena vodovodna infrastruktura u ovom zemunskom naselju koje broji 500 domaćinstava. Ugovoreni rok za završetak radova je 130 dana.

Izvor: zemun.rs