Sekretarijat za sport i omladinu Beograda uputio je javni poziv udruženjima mladih, udruženjima za mlade i njihovim savezima, ustanovama, naučnoistraživačkim institutima i drugim pravnim licima za dostavljanje predloga projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora u gradu Beogradu koji će se sufinansirati i realizovati u periodu od 1.januara do 28.februara 2022. godine.

Projekti se mogu odnositi na rad sa talentima, aktivizam, socijalnu uključenost, promociju zdravlja i zdravih stilova života, pravilnog korišćenja slobodnog vremena, neformalno obrazovanje, bezbednosnu edukaciju i borbu protiv vršnjačkog nasilja i nasilja u porodici, rad sa mladima iz marginalizovanih grupa i disfunkcionalnih porodica, nauku, umetnost, obuke tradicionalnim veštinama starih zanata i slično.

Programi moraju biti besplatni, a tokom dva meseca realizacije predviđena su 32 časa od po 60 minuta, s tim što se ne sufinansiraju projekti iz oblasti sporta.

Rok za podnošenje predloga projekata je 1.septembar, a detaljnije informacije i odgovarajući obrasci dati su na linku

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/

Izvor: zemun.rs