Privreda u Staroj Pazovi nije stala ni u toku pandemije koronavirusom. Na kraju ove godine sumirajući rezultate u ovoj lokalnoj samoupravi se beleži veoma niska nezaposlenost, ispod 3 odsto sa 24.000 zaposlenih u stalnom radnom odnosu.

Ova je teritorija privlačna za investitore zbog svog geografskog položaja i odlične infrastrukture. Na 1600 hektara se nalaze četiri industrijske zone a dobar geografski položaj i uređena infrastruktura doprinose razvoju privrede, kaže Đorđe Radinović, predsednik Opštine Stara Pazova.

Na ovoj teritoriji posluje preko 1000 preduzeća i 3000 preduzetnika, od kojih je oko 120 stranih kompanija. U narednom periodu očekuje se dolazak okok 5 velikih kompanija, među kojima je i nemačka kompanija MTU za proizvodnju motora za avione.

Izvor: rtvstarapazova.rs